Skip navigation

Aktivity a poznámky

Aktivity

Aktivita 1

Ulož si do svojho priečinka v počítači po jednom obrázku každého krasového útvaru spomínaného v učive. Súbory pomenuj podľa toho, čo zobrazujú. Fotografie môžeš nájsť cez Google, alebo si ich vyhotov fotoaparátom alebo mobilom (napr. prefotením obrázkov z kníh). (Ak nemáš počítač, skús nájsť obrázky v časopisoch a knihách, vlep alebo nakresli si ich do zošita.)

Aktivita 2

Vyber si jednu z nasledujúcich tém a vytvor k nej prezentáciu (prípadne projekt na papier) s využitím obrázkov z prvej aktivity. Ďalšie informácie vyhľadaj cez Google.

 1. Krasové procesy
 2. Slovenský kras
 3. Krasové útvary
 4. Jaskyne
 5. Sprístupnené jaskyne Slovenska
 6. Nesprístupnené jaskyne Slovenska
 7. Významné svetové jaskyne
 8. Voľná téma po dohode s pedagógom.

Aktivita 3

Spravte si v triede nástenku o krasových procesoch.

 

Google
vyhľadávanie

Poznámky

Kras

Kras je označenie pre vápencové oblasti s typickými krasovými útvarmi. Vznikajú pôsobením povrchovej a podpovrchovej vody v ľahko rozpustných horninách. Dôležitým činiteľom je rozpustený oxid uhličitý vo vode.

Krasové útvary

Škrapy

Sú to rôzne veľké ryhy.

Krasové jamy - závrty

Závrt je lievikovitá alebo misovitá jama.

Priepasti

Vznikajú zväčšením závrtov, prepadnutím do veľkých podzemných priestorov alebo zvislým vymieľaním vodou.

Ponor

Je miesto, kde sa vodný tok dostáva pod povrch zeme.

Vyvieračka

Je miesto, kde sa vodný tok dostáva na povrch zeme.

Jaskyne

Jaskyňa je prírodný podzemný priestor. Vzniká v krase postupným odplavovaním horniny, vo vulkanických horninách ako dutina po plynoch, alebo na pobreží pôsobením prílivových vĺn. Štúdiom jaskýň sa zaoberá speleológia.

Výzdoba jaskýň:

 • stalaktity
 • stalagmity
 • stalagnáty
 • brčká
 • ľadová výzdoba
 • aragonitová výzdoba...