Skip navigation

Aktivity a poznámky

Aktivity

Aktivita 1

Vyber si jednu z nasledujúcich tém a vytvor k nej prezentáciu (prípadne projekt na papier). Informácie a obrázky vyhľadaj cez Google.

  1. Horninový cyklus
  2. Voľná téma po dohode s pedagógom.

Aktivita 2

Spravte si v triede nástenku o horninovom cykle.

 

Google
vyhľadávanie

Poznámky

Horninový cyklus

Slnečná energia, zemské teplo a zemská príťažlivosť spôsobujú kolobeh hornín (aj minerálov) v prírode. Trvanie takéhoto cyklu je v miliónoch rokov.

Horninový cyklus

  1. Vyvreté a premenené horniny zvetrávajú, ich úlomky sú prenášané a usadzované - vznikajú usadené horniny.
  2. Premenené a usadené horniny sa dostávajú do veľkých hĺbok, kde vplyvom teploty sa roztavia a vzniká z nich magma.
  3. Usadené a vyvreté horniny vplyvom tlaku a teploty sa menia na premenené horniny.
  4. Z magmy a lávy vznikajú vyvreté horniny.