Skip navigation

Aktivity a poznámky

Aktivity

Aktivita 1

Ulož si do svojho priečinka v počítači niekoľko obrázkov skamenelín. Súbory pomenuj podľa toho, čo zobrazujú. Fotografie môžeš nájsť cez Google, alebo si ich vyhotov fotoaparátom alebo mobilom (napr. prefotením obrázkov z kníh, prírodnín...). (Ak nemáš počítač, skús nájsť obrázky v časopisoch a knihách, vlep alebo nakresli si ich do zošita.)

Aktivita 2

Vyber si jednu z nasledujúcich tém a vytvor k nej prezentáciu (prípadne projekt na papier) s využitím obrázkov z prvej aktivity. Ďalšie informácie vyhľadaj cez Google.

  1. Skameneliny
  2. Fosilizácia
  3. Určovanie veku hornín
  4. Voľná téma po dohode s pedagógom.

Aktivita 3

Spravte si v triede nástenku o skamenelinách alebo výstavku skamenelín.

 

Google
vyhľadávanie

Poznámky

Skameneliny

Zem má približne 4,6 miliardy rokov. O tom, ako vyzeral život v minulých obdobiach zisťujeme zo skamenelín (fosílii). Skamenelina je tvarovo dodnes zachovaný zvyšok organizmu (zriedkavo aj celý organizmus), stopa po činnosti organizmu, alebo takýto zvyšok presýtený nerastnými látkami pochádzajúci z geologickej minulosti.

Najčastejšími druhmi fosilizácie (skamenenia) sú:

  • skamenenie
  • zuhoľnatenie
  • mumifikácia
  • inkrustácia
  • nahradenie organickej hmoty neorganickou

Vek hornín

Pomerný (relatívny) vek hornín

Určuje sa ktorá vrstva (hornina) je staršia a ktorá je mladšia. Pre určenie relatívneho veku hornín sú dôležité vedúce skameneliny. Vedúce skameneliny žili krátke obdobie, ale na veľkom území a neboli závislé od predpokladaného prostredia vzniku usadenej horniny. Vedúca skamenelina je charakteristická pre určité vrstvy usadenín. Trilobity - prvohory, amonity - druhohory...

Skutočný vek hornín

Je počet rokov od vzniku horniny. Určuje sa na základe rozpadu rádioaktívnych prvkov.

Vývoj Zeme

Podľa zmien v živej a neživej prírode sa vývoj Zeme rozdeľuje do geologických ér. Základné éry sú (od najstarších): prahory, starohory, prvohory, druhohory, treťohory a štvrtohory.