Skip navigation

Cvičenia

Otázka „Pravda-Lož“

Epicentrá zemetrasení v rokoch 1963 - 1998

Odpovedaj podľa toho, či je výrok pravdivý alebo nepravdivý!

Otázka 1

Sopečné zemetrasenia vznikajú na zlomoch litosférických dosiek.

Otázka 2

Tektonické zemetrasenia vznikajú prepadnutím podzemných dutín a zosuvmi.

Otázka 3

Závalové zemetrasenia vznikajú prepadnutím podzemných dutín a zosuvmi.

Otázka 4

Antropogénne zemetrasenia sú spôsobené prílišným dupotom pri chôdzi niektorých ľudí.

Otázka 5

Na Slovensku nemôžu byť zemetrasenia.

Voľba odpovede

Otázka

Dôsledky zemetrasenia (Japonsko)

Ako sa nazýva miesto vzniku zemetrasenia?

Answers

epicentrum zemetrasenia

ohnisko zemetrasenia

Richterov bod zemetrasenia

Spätná väzba

Otázka

Ako sa nazýva miesto, kde najskôr dorazia zemetrasné vlny na zemský povrch?

Answers

epicentrum zemetrasenia

ohnisko zemetrasenia

Spätná väzba

Otázka

Ako sa nazýva najznámejšia stupnica, ktorá označuje silu zemetrasenia?

Answers

zemetrasná stupnica

Celziova stupnica

Richterova stupnica

Spätná väzba

Otázka

Ktoré zemetrasenie je najsilnejšie?

Answers

zemetrasenie stupňa 2

zemetrasenie stupňa 9,5

zemetrasenie stupňa 6

Spätná väzba

Otázka

Ako sa nazývajú vlny, ktoré vznikajú ako dôsledok podmorského zemetrasenia?

Answers

ničivé vlny

žblnky-vlnky

Spätná väzba

Otázka

Ako sa nazýva veda skúmajúca zemetrasenia?

Answers

seizmológia

Spätná väzba

Zdroje informácii, textov a obrázkov k učivu

Zdroje textov a informácií k učivu:

http://sk.wikipedia.org/wiki/Zemetrasenie 

http://en.wikipedia.org/wiki/Earthquake

https://cs.wikipedia.org/wiki/Zemětřesení

Texty sú dostupné za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.

Zdroje použitých obrázkov v učive:

Epicentra zemetrasení: By NASA, DTAM project team (http://denali.gsfc.nasa.gov/dtam/seismic/) [Public domain], via Wikimedia Commons

Cesta zničená zemetrasením: By Tubbi [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons