Skip navigation

Cvičenia

Otázka „Pravda-Lož“

Chloriticko-dolomitický mramor - premenená hornina

Odpovedaj podľa toho, či je výrok pravdivý alebo nepravdivý!

Otázka 1

Premena hornín je vnútorný proces, pri ktorom sa menia fyzikálne a chemické vlastnosti horniny, najmä účinkami slnečného žiarenia a vody.

Otázka 2

Ak nastáva premena hornín iba na malej ploche, nazýva sa regionálna premena.

Otázka 3

Ak nastáva premena hornín na veľkých areáloch vo väčšej hĺbke sa nazýva kontaktná premena.

Otázka 4

Charakteristická pre premenené horniny je bridličnatosť (bridličnatý vzhľad - minerály vytvárajú v hornine pásikavý vzhľad).

Voľba odpovede

Otázka

Kremitý rohovec - kontaktná premenená hornina

Ako sa nazýva hornina, ktorá vzniká z ílov mierným zvýšením tlaku a teploty? Niekedy sa používal ako pokrývačska bridlica (na strechy domov).

Tip

Fylit

 

Spätná väzba

Otázka

Ako sa nazýva hornina, ktorá vzniká pri vyššej teplote a tlaku z fylitu? Niekedy obsahuje granáty.

Tip

Svor

 

Spätná väzba

Otázka

Ako sa nazýva hornina, ktorá vzniká zo svoru alebo žuly zvýšením teploty a tlaku?

Tip

Rula

 

Spätná väzba

Otázka

Ako sa nazýva hornina, ktorá vzniká premenou vápenca?

Tip

Mramorový obklad alebo dlažba

 

Spätná väzba

Otázka

Ako sa nazýva hornina, ktorá je z chemického hľadiska uhlík (C)?

Tip

Grafit

 

Spätná väzba

Otázka

Ako sa nazýva hornina, ktorá je najvýznamnejšou železnou rudou s obsahom až 72 % železa?

Tip

Magnetit

 

Spätná väzba

Zdroje informácii, textov a obrázkov k učivu

Zdroje textov a informácií k učivu:

http://sk.wikipedia.org/wiki/Metamorfóza 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Premenené_horniny 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Fylit

http://sk.wikipedia.org/wiki/Svor_(hornina) 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Rula 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Mramor 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Grafit 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Magnetit 

http://en.wikipedia.org/wiki/Metamorphic_rock 

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_rock_types

Texty sú dostupné za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.

Zdroje použitých obrázkov v učive:

Mramor: By Woudloper (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons

Kremitý rohovec: By piotr Sosnowski (Own work) [GFDL or CC BY-SA 4.0-3.0-2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons

Fylit: By Chadmull at de.wikipedia [Public domain], from Wikimedia Commons

Svor: By Clem Rutter, Rochester, Kent. [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Rula: By Grabenstedt at nemčina Wikipedia [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons

Biely mramor: By Titus Tscharntke [Public domain], via Wikimedia Commons

Grafit: By Karelj (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons

Magnetit: Rob Lavinsky, iRocks.com – CC-BY-SA-3.0 [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons