Skip navigation

Cvičenia

Voľba odpovede

Otázka

Priemerná rýchlosť Zeme pri obehu okolo Slnka je 107172 km/h

Ktorá časť zemského telesa je v jeho strede?

Spätná väzba

Otázka

Čo je tvorené vrchnou vrstvou vrchného plášťa spolu so zemskou kôrou.

Answers

Spätná väzba

Otázka

Ktoré vrstvy má oceánska zemská kôra?

Answers

usadené horniny, čadičová vrstva a žulová vrstva

usadené horniny a čadičová vrstva

čadičová a žulová vrstva

Spätná väzba

Viacnásobný výber

Otázka

Polomer Zeme je 6378 km (jadro 3470 km, plášť 2870 km, kôra 12 - 60 km)Vyber všetky vrstvy pevninskej zemskej kôry.

Answers

usadené horniny

premenené horniny

hlinová vrstva

žulová vrstva

čadičová vrstva

roztavená vrstva

Spätná väzba

Zdroje informácii, textov a obrázkov k učivu

Zdroje textov a informácií k učivu:

http://sk.wikipedia.org/wiki/Stavba_Zeme

http://sk.wikipedia.org/wiki/Zemská_kôra

http://sk.wikipedia.org/wiki/Zemský_plášť

http://sk.wikipedia.org/wiki/Zemské_jadro

http://en.wikipedia.org/wiki/Earth

Texty sú dostupné za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.

Zdroje použitých obrázkov v učive:

Zem, Slnko: By NASA.Mrshaba at en.wikipedia [Public domain], from Wikimedia Commons

Polomer Zeme: By CharlesC (Own work composite) [CC BY-SA 3.0 or GFDL], via Wikimedia Commons