Skip navigation

Cvičenia

Viacnásobný výber

Otázka

Fotografia zo zábavného parku s dinosaurami - Jurassic Park v Universal Studios v Hollywoode

Vyber možnosti, ktoré možno priradiť k prvohorám.

Answers

Obdobia kambrium, ordovik, silúr, devón, karbón, perm.

Začiatkom boli kontinenty sústredené prevažne okolo južného pólu v rámci superkontinentu Pannotia.

Obdobia: trias, jura a krieda.

Prebiehalo kaledónske vrásnenie.

Menšie kontinenty spojili, čím sa vytvoril superkontinent Pangea.

Superkontinent Pangea sa rozpadol na severný kontinent Lauráziu a južný kontinent Gondwanu.

Koncom nastáva veľké oteplenie a s ním spojené katastrofické vymieranie.

Alpínske vrásnenie.

Pred 540 miliónmi rokov nastáva „explózia“ života.

Plytké moria sa doslova „hmýria“ trilobitmi, machovkami, ramenonožcami, ostnatokožcami, ľaliovkami a medúzami, graptolitami veľakrát čudných tvarov.

Dochádza k evolúcii prvých stavovcov.

Vývoj cicavcov.

Objavili sa prvé suchozemské rastliny - rýnie.

V morskom prostredí tiež žili mäkkýše, žraloky, hubky, ramenonožce, lastúrniky, hlavonožce amonity a belemnity.

Boli vyvinuté prvé stromy (stromovité paprade, prasličky a plavúne).

Na konci sa začínajú vyskytovať aj vyššie rastliny (zatiaľ nahosemenné).

Koniec bol poznačený masívnym vymieraním spôsobeným najpravdepodobnejšie pádom meteoritu.

Dominovali nahosemenné rastliny (ihličiny, cykasy, ginká).

Koncom sa objavili krytosemenné (kvitnúce) rastliny.

Spätná väzba

Voľba odpovede

Otázka

Na obrázku sú vedúce skameneliny prvohôr. Vieš o aké organizmy ide? 

Skameneliny trilobitov

Answers

ramenonožce

Spätná väzba

Otázka

Na obrázku sú vedúce skameneliny druhohôr. Vieš ich názov? 

Amonity

Spätná väzba

Otázka

Na obrázku sú tiež vedúce skameneliny druhohôr. Vieš ich názov? 

Skameneliny belemnitov

Spätná väzba

Otázka

Aký vedecký názov má predchodca vtákov (pravták)?

Tip

Možná podoba archaeopteryxa

 

Answers

archaeopteryx

tyranosaurus

Spätná väzba

Zdroje informácii, textov a obrázkov k učivu

Zdroje textov a informácií k učivu:

http://sk.wikipedia.org/wiki/Prvohory 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Druhohory 

Texty sú dostupné za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.

Zdroje použitých obrázkov v učive:

Jurassic park: By Cliff from Arlington, Virginia, USA (Jurassic Park–The RideUploaded by themeparkgc) [CC BY 2.0], via Wikimedia Commons

Skameneliny trilobitov: By Szilas (Mineral Museum of Siófok) [Public domain], via Wikimedia Commons

Amonity: By Takkk (Own work) [CC BY-SA 3.0 or GFDL], via Wikimedia Commons

Belemnity: By Xvazquez (Vlastné dielo) [CC BY 3.0], via Wikimedia Commons

Archaeopteryx: By Photographer: en:User:Ballista, modifier:Rajoch (Commons) [GFDL, CC-BY-SA-3.0, GFDL, CC-BY-SA-3.0 or FAL], via Wikimedia Commons