Skip navigation

Cvičenia

Zaujímavosti a rekordy neživej prírody Slovenska

Podľa popisu a fotografie skús povedať názov zaujímavosti neživej prírody Slovenska.

Najväčšia, najteplejšia, najúrodnejšia nížina Slovenska.

Riečny ostrov - najväčší v Európe.

Najväčšia vrstva nánosov, najzalesnenejšia nížina.

Záhorská nížina

Najvyšší vrch (2654,6 m n. m.).

Gerlach

Najvyšší štít prístupný lanovkou (2 634 m n. m.).

Lomnický štít

Najvyšší turisticky prístupný štít (2503 m n. m.).

Rysy

Najvyšší sopečný vrch (1 458 m n. m.).

Najlegendárnejší vrch.

Sitno

Najtypickejší skalný hríb.

Markušovský skalný hríb

Najväčšie kamenné more (13 ha).

Kamenné more

Najkrajšia a najnázornejšia štruktúra lávového čadičového prúdu.

Šomoška

Najväčšie skalné mesto.

Súľovské skaly

Najkrajší travertínový vodopád.

Lúčanský vodopád

Najužšia dolina priechodná motorovým vozidlom.

Manínska tiesňava

Najdlhšia ľadovcová dolina (10 km).

Bielovodská dolina

Najdlhší jaskynný systém (35 km).

Demänovská jaskyňa Slobody

Zdroje informácii, textov a obrázkov k učivu

Zdroje textov a informácií k učivu:

http://sk.wikipedia.org/wiki/Podunajská_nížina 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Žitný_ostrov 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Záhorská_nížina 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Gerlachovský_štít 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Lomnický_štít 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Rysy_(vrch) 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Malý_Kežmarský_štít 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Babia_hora 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Pieniny 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Poľana_(pohorie) 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Sitno_(vrch) 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Sninský_kameň_(vrch) 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Zádielska_tiesňava 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Poluvsianska_skalná_ihla 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_chránených_území_na_Slovensku 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Súľovské_skaly 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Lúčanský_vodopád 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Markušovský_skalný_hríb 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Skalný_hríb 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Kremnické_vrchy 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Cerová_vrchovina_Soví_hrad 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Vyhne 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Štiavnický_stratovulkán 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Šomoška 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Prosiecka_dolina 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Zádielska_dolina 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Manínska_tiesňava 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Bielovodská_dolina 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Demänovské_jaskyne 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Demänovská_jaskyňa_Slobody 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Dobšinská_ľadová_jaskyňa 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Jasovská_jaskyňa 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Domica 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Gombasecká_jaskyňa 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Krásnohorská_jaskyňa 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Ochtinská_aragonitová_jaskyňa 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Silická_ľadnica

Texty sú dostupné za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.

Zdroje použitých obrázkov v učive:

Podunajská nížina: By Miaow Miaow [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Žitný ostrov: By Wizzard (Vlastné dielo) [Public domain], via Wikimedia Commons

Záhorská nížina: By Stanislav Doronenko (Vlastné dielo) [CC BY 3.0], via Wikimedia Commons

Gerlach: By Midnight Runner (Vlastné dielo) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Lomnický štít: By Olaf1541 [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons

Rysy: By Photo by Piotr Hałaczkiewicz (Gepard). (Borrowed from pl:Grafika:Rysy-2004-06-11.jpg) [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons

Sitno: By Pe3kZA (Own work) [GFDL or CC BY-SA 4.0-3.0-2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons

Markušovský skalný hríb: By Jikookij (Vlastné dielo) [CC BY-SA 3.0 or GFDL], via Wikimedia Commons

Kamenné more: By Magda.adgaM (Vlastné dielo) [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Šomoška: Spiritia [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Súľovské skaly: By Juloml [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons

Lúčanský vodopád: By Jerzy Opioła (Vlastné dielo) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Manínska tiesňava: By Prazak (Vlastné dielo) [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC BY-SA 2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons

Bielovodská dolina: By Kristo (Vlastné dielo) [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons

Demänovská jaskyňa slobody: By Jojo, en:Jojo_1, pl:Jojo (Vlastné dielo) [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC BY-SA 2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons