Skip navigation

Cvičenia

Otázka „Pravda-Lož“

Velvíčia podivná (Welwitschia mirabilis) je "živá fosília", prispôsobená je suchým a teplým podmienkam Namíbijskej púšte

Odpovedaj podľa toho, či je výrok pravdivý alebo nepravdivý!

Otázka 1

Najdôležitejším zdrojom energie pre organizmy je potrava.

Otázka 2

Rastliny podľa nárokov na dĺžku svetla počas dňa rozdeľujeme na krátkodenné (ryža, tabak) a dlhodenné (zemiaky, pšenica).

Otázka 3

Svetlomilným organizmom sa dobre darí v tieni a tme.

Otázka 4

Živočíchy podľa aktivity ovplyvnenej svetlom rozdeľujeme na denné (sýkorka, zajac, mucha) a nočné (netopier, sova, nočné motýle).

Otázka 5

Živočíchy s nestálou telesnou teplotou sú vtáky a cicavce.

Otázka 6

Oxid uhličitý živočíchy vydychujú a rastliny ho potrebujú na dýchanie.

Otázka 7

Rastliny prijímajú vodu hlavne koreňmi a jej množstvo v tele regulujú vyparovaním prieduchmi.

Otázka 8

Zloženie pôdy: úlomky hornín a minerálov, voda, vzduch, organizmy a humus.

Voľba odpovede

Otázka

Ťavy sú prispôsobené suchým a horúcim podmienkam púští

Ktorú časť slnečného žiarenia potrebujú rastliny na fotosyntézu?

Answers

svetelné žiarenie

infračervené žiarenie

ultrafialové žiarenie

Spätná väzba

Otázka

Do akej skupiny rastlín možno zaradiť paprade a machy podľa nárokov na intenzitu svetla?

Answers

svetlomilné

tieňomilné

Spätná väzba

Otázka

Ktorý živočích je denný?

Spätná väzba

Otázka

Ktorý organizmus je chladnomilný?

Spätná väzba

Otázka

Ktorý živočích má stálu teplotu tela?

Spätná väzba

Otázka

Ktorý plyn rastliny dýchajú?

Spätná väzba

Otázka

Ktorý plyn rastliny potrebujú na priebeh fotosyntézy?

Spätná väzba

Otázka

Medzi aké rastliny patrí lekno, žaburinka a žabí vlas?

Spätná väzba

Otázka

Kde žijú korčuliarka a vodomerka?

Answers

vo voľnej vode

tesne pod hladinou

korčuliarka na zimnom štadióne a vodomerka vo vodárni

Spätná väzba