Skip navigation

Cvičenia

Voľba odpovede

Otázka

Bizóny na prériiAko nazývame súbor všetkých ekosystémov Zeme? Je to priestor v ktorom žijú organizmy. Zahŕňa všetko živé na Zemi.

Spätná väzba

Otázka

Podľa charakteristického rastlinstva môžeme zoskupovať ekosystémy do väčších celkov. Ako ich nazývame?

Spätná väzba

Otázka

Ktorý biom charakterizujú nasledujúce body?

 • najsevernejšie oblasti
 • stále zamrznutá pôda
 • v lete rozmŕza časť pôdy
 • rastu tu lišajníky, machy a zakrpatené dreviny

Tip

Tundra

Spätná väzba

Otázka

Ktorý biom charakterizujú nasledujúce body?

 • južnejšie oblasti od tundry
 • chladnejšie oblasti mierneho pásma
 • prevládajú ihličnaté dreviny

Tip

Tajga

Answers

listnatý les

ihličnatý les - tajga

Spätná väzba

Otázka

Ktorý biom charakterizujú nasledujúce body?

 • hlavne teplejšie oblasti mierneho pásma
 • teplé letá a chladné zimy, dostatok zrážok
 • prevládajú listnaté dreviny

Tip

Listnatý les

Answers

listnaté lesy

ihličnaté lesy

tropické pralesy

Spätná väzba

Otázka

Ktorý biom charakterizujú nasledujúce body?

 • v tropických oblastiach s dostatkom zrážok a tepla po celý rok
 • vysoké priemerné ročné teploty
 • vysoká druhová pestrosť

Tip

Tropický prales

Spätná väzba

Otázka

Ktorý biom charakterizujú nasledujúce body?

 • chladné zimy a málo zrážok
 • rozsiahle oblasti v strede Severnej Ameriky a Ázie
 • z rastlinstva prevládajú trávy

Tip

Step

Answers

púšte a polopúšte

Spätná väzba

Otázka

Ktorý biom charakterizujú nasledujúce body?

 • veľmi suché teplé alebo studené oblasti
 • veľmi chudobné rastlinstvo, alebo úplne chýba

Tip

Púšť

Answers

púšte a polopúšte

Spätná väzba

Otázka

Ktorý biom charakterizujú nasledujúce body?

 • teplé oblasti
 • striedanie období sucha dažďov
 • trávy + riedke stromy a kry

Tip

Savana

Answers

ihličnaté lesy

listnaté lesy

Spätná väzba

Popis obrázkov

Čo je zdrojom energie kolobehu vody? Skús stručne podľa obrázka popísať kolobeh vody.

Obeh vody v prírode

Skús stručne podľa obrázka popísať obeh kyslíka.

Kolobeh kyslíka a oxidu uhličitého

Skús stručne podľa obrázka popísať obeh uhlíka.

Kolobeh uhlíka

Skús stručne podľa obrázka popísať obeh dusíka.

Kolobeh dusíka

Zdroje informácii, textov a obrázkov k učivu

Zdroje textov a informácií k učivu:

http://sk.wikipedia.org/wiki/Biosféra 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Biosféra 

http://en.wikipedia.org/wiki/Biosphere 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Bióm 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Biom 

http://en.wikipedia.org/wiki/Biome 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Tundra 

http://en.wikipedia.org/wiki/Tundra 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Tajga 

http://en.wikipedia.org/wiki/Taiga 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Listnatý_les 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Listnatý_les 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Tropický_dažďový_prales 

http://en.wikipedia.org/wiki/Rain_forest 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Step_(krajina) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Steppe 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Púšť 

http://en.wikipedia.org/wiki/Desert 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Polopúšť 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Savana 

http://en.wikipedia.org/wiki/Savanna 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Kolobeh_vody 

http://en.wikipedia.org/wiki/Water_cycle 

http://en.wikipedia.org/wiki/Oxygen_cycle 

http://en.wikipedia.org/wiki/Nitrogen_cycle 

http://en.wikipedia.org/wiki/Carbon_cycle 

Texty sú dostupné za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.

Zdroje použitých obrázkov v učive:

Bizóny: By Cephas (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Tundra: By Billy Lindblom (originally posted to Flickr as Svalbard tundra) [CC BY 2.0], via Wikimedia Commons

Tajga: By peupleloup [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Listnatý les: By Miguel.v (Vlastné dielo) [CC0], via Wikimedia Commons

Tropiský prales: Faslan at en.wikipedia [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons

Step: By Brücke-Osteuropa (Vlastné dielo) [Public domain], via Wikimedia Commons

Púšť: By me (w:User:pfctdayelise) (Image taken by me using Casio QV-R41) [CC BY-SA 2.5], via Wikimedia Commons

Savana: By Francofranco56 (Vlastné dielo) [Public domain], via Wikimedia Commons

Kolobeh vody: By John M. Evans, USGS, Colorado District,translation Gabriela Babiaková, Slovak Hydrometeorological Institute, Ol'ga Majercáková [Public domain], via Wikimedia Commons

Kolobeh kyslíka: By Mikael Häggström [CC BY-SA 3.0 or GFDL], via Wikimedia Commons

Kolobeh uhlíka: By Harry C (Vlastné dielo) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Kolobeh dusíka: By translated by Michal Maňas, based on image by Johann Dréo (User:Nojhan) (Image:Cycle azote fr.svg) [GFDL, CC-BY-SA-3.0, CC BY-SA 2.5-2.0-1.0 or CC BY-SA 2.0 fr], via Wikimedia Commons