Skip navigation

Cvičenia

Otázka „Pravda-Lož“

Premnoženie sarančí všežravých môže spôsobiť ekologickú katastrofu
Odpovedaj podľa toho, či je výrok pravdivý alebo nepravdivý!

Otázka 1

Biologická rovnováha v ekosystéme je vtedy, keď je nevyvážený stav živých zložiek v ekosystéme - nevyrovnané počty producentov a konzumentov.

Otázka 2

Biologická rovnováha sa udržuje zásahmi človeka do prírody (ochrana, poľovníctvo...).

Otázka 3

Príkladom narušenia biologickej rovnováhy môže byť premnoženie lykožrúta v monokultúrach smerkov.

Otázka 4

Toto je pozitívna spätná väzba: zvyšovanie množstva potravy vedie k zvýšeniu množstva jej konzumentov, zvýšenie množstva koristi vedie k zvýšeniu množstva predátorov, viacej dospelých jedincov vedie k zvýšeniu počtu mláďat,... (zvýšenie prvku A zvýši množstvo prvku B).

Otázka 5

Toto je negatívna spätná väzba: zvýšenie množstva predátorov zníži množstvo koristi, zvýšením počtu konzumentov sa zmenší množstvo ich potravy, ... (zväčšenie množstva prvku B zníži množstvo prvku A).

Otázka 6

Ekologická rovnováha je schopnosť ekosystému udržiavať nerovnovážny stav v prirodzených podmienkach ekosystému.

Otázka 7

Stabilnejšie sú ekosystémy vo vývoji a umelé ekosystémy.

Viacnásobný výber

Otázka

Saranča všežravá

Vyber vplyvy narúšajúce ekologickú rovnováhu.

Answers

znečistenie vzduchu, vody a pôdy

klimatické zmeny

rast ľudskej populácie

šírenie chorôb

stavebná činnosť

Spätná väzba

Hospodárenie

Hnojenie prírodným hnojom

Ako by sme mali hospodáriť, aby sa nenarušila ekologická rovnováha v krajine?