Skip navigation

Cvičenia

Otázka „Pravda-Lož“

Kryštály kalcituOdpovedaj podľa toho, či je výrok pravdivý alebo nepravdivý!

Otázka 1

Minerál alebo nerast je väčšinou anorganická prírodnina, je rovnorodý.

Otázka 2

Minerál je rovnorodý, znamená to, že má rovnorodé chemické zloženie a rovnorodé fyzikálne vlastnosti v ľubovoľnej časti (rovnorodú štruktúru aj na mikroskopickej úrovni).

Otázka 3

Spravidla minerál musí byť organický.

Otázka 4

Minerály sú iba pevného skupenstva.

Otázka 5

Minerály sú materiálom, z ktorého pozostávajú všetky horniny.

Otázka 6

Najčastejšie minerály zemskej kôry sú kremeň (tvorí 50% jej hmoty) a kameň (10%).

Otázka 7

Hornina je rôznorodá anorganická prírodnina, zložená z jedného (vápenec z minerálu kalcitu), alebo viacerých minerálov (žula z minerálov živca, kremeňa a sľudy).

Otázka 8

Podľa vzniku rozdeľujeme horniny na vyvreté, usadené a premenené.

Voľba odpovede

Otázka

Ako sa volá veda skúmajúca horniny?

Answers

mineralógia

Spätná väzba

Otázka

Ktorá hornina je na obrázku?

Žula

Spätná väzba

Otázka

Ktorý minerál je na obrázku?

Krištáľ

Answers

krištáľ (odroda kremeňa)

Spätná väzba

Otázka

Na ktorom obrázku je pyrit?

Spätná väzba

Zdroje informácii, textov a obrázkov k učivu

Zdroje textov a informácií k učivu:

http://sk.wikipedia.org/wiki/Minerál

http://sk.wikipedia.org/wiki/Hornina

http://en.wikipedia.org/wiki/Mineral

http://en.wikipedia.org/wiki/Mineralogy

http://en.wikipedia.org/wiki/Rocks

http://en.wikipedia.org/wiki/Petrology

Texty sú dostupné za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.

Zdroje použitých obrázkov v cvičeniach:

Kalcit: Rob Lavinsky, iRocks.com – CC-BY-SA-3.0 [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Krištáľ: By Didier Descouens (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Krištáľ: By Didier Descouens (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Síra: By Ben Mills (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons

Pyrit: By Tom Epaminondas (mineral collector) / Eurico Zimbres (FGEL-UERJ) [CC-BY-2.0], via Wikimedia Commons

Sadrovec: By H. Zell (Own work) [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Antimonit: Rob Lavinsky, iRocks.com – CC-BY-SA-3.0 [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Fluorit: By Didier Descouens (Own work) [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Žula: By Pelex (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Andezit: By Photographer: Siim Sepp, 2005 [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons

Vápenec: By User:Tigerente (Own work) [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC BY 2.5], via Wikimedia Commons

Rula: By Pablo Alberto Salguero Quiles [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons