Skip navigation

Cvičenia

Otázka „Pravda-Lož“

Drúza ametystu

Odpovedaj podľa toho, či je výrok pravdivý alebo nepravdivý!

Otázka 1

Minerály vznikajú v zemskej kôre kryštalizáciou z tavenín, z roztokov alebo z plynov.

Otázka 2

Kryštál je teleso s nepravidelnou vnútornou stavbou - kryštálovou štruktúrou.

Otázka 3

Kryštály narastené na spoločnom základe vytvárajú drúzu.

Otázka 4

Grafit a diamant sú z atómov uhlíka.

Otázka 5

Diamant je mäkký minerál.

Viacnásobný výber

Otázka

Nebrúsený diamantVyber všetky mechanické vlastnosti minerálov.

Spätná väzba

Voľba odpovede

Otázka

Diamant v hornine

Ktorý minerál má na stupnici tvrdosti číslo 5?

Spätná väzba

Otázka

Ktorý minerál je najtvrdší (má číslo 10 v stupnici tvrdosti)?

Spätná väzba

Otázka

Ktorý z týchto minerálov je sfarbený?

Tip

Sfarbený minerál je podľa prímesí v kryštálovej štruktúre.

Spätná väzba

Otázka

Ako sa nazýva odraz svetla od minerálu?

Spätná väzba