Skip navigation

Doplňovačka - otázky

Doplňovačka - Rudy

Odpovedaj písomne na otázky!

Ktorý minerál je na obrázku?

Zlato

Ktorý minerál je na obrázku?

Pyrit

Ktorý minerál je na obrázku?

Chalkopyrit

Ako sa nazývajú nerastné suroviny, ktoré obsahujú kovy?

V čom sa často vyskytujú rudy?

v rudných

Čo sú rudné žily?

v horninách vyplnené

Ako sa nazýva drahý žltý kov nachádzajúci sa v prírode aj v čistej forme prvku?

Ktorý kov sa získava z chalkopyritu?

Ktorý kov sa získava z galenitu?

Z ktorého minerálu sa získava zinok?

Z ktorého minerálu sa získava antimón?

Ktorý kov sa získava zo sideritu?

Enable JavaScript