Skip navigation

Doplňovačka - otázky

Doplňovačka - Krasové procesy

Odpovedaj písomne na otázky!

Ako sa nazýva typ krajiny s typickými krasovými útvarmi?

Ako sa nazývajú krasové útvary nafotené na nasledujúcom obrázku?

Škrapy

Ako sa nazýva krasový útvar (podzemný priestor) nafotený na nasledujúcom obrázku?

Domica

V oblastiach s akou horninou hlavne prebiehajú krasové procesy?

s

Pôsobením hlavne čoho vznikajú krasové útvary?

pôsobením hlavne

Ako sa nazývajú ryhy s dĺžkou niekoľkých metrov, šírkou od niekoľkých centimetrov do niekoľkých metrov a hĺbkou maximálne 2 metre?

Ako sa nazýva lievikovitá alebo misovitá jama s hĺbkou a šírkou niekoľko metrov až niekoľko desiatok metrov?

Ako sa nazývajú veľmi hlboké jamy vznikajúce zväčšením závrtov, prepadnutím do veľkých podzemných priestorov alebo zvislým vymieľaním vodou?

Ako sa nazýva miesto, kde sa vodný tok stráca pod zemou?

Ako sa nazýva miesto, kde sa vodný tok opäť objavuje na povrchu zeme?

Ako sa nazýva prírodný podzemný priestor?

Ako sa nazývajú kvaple rastúce z hora nadol?

Ako sa nazývajú kvaple rastúce zdola nahor?

Ako sa nazývajú spojené kvaple?

Ako sa nazývajú veľmi tenké kvaple?

Ako sa nazýva veda skúmajúca jaskyne?

Enable JavaScript