Skip navigation

Doplňovačka - otázky

Doplňovačka - História prírody Slovenska

Odpovedaj písomne na otázky!

Čo bolo pravdepodobne na našom území v prahorách a starohorách?

bolo tu pravdepodobne

Z ktorého obdobia je permská žula na obrázku?

Permská žula z oblasti Súľovej

z

Čo vznikalo v prvohorných močiaroch (hornina)?

Čo bolo na našom území začiatkom prvohôr?

bolo tu

Aký charakter malo naše územie koncom prvohôr?

bola tu

Kedy žili na našom území dinosaury?

v

Aký charakter malo more na našom území v druhohorách?

malo charakter

Aké bolo na našom území podnebie v treťohorách?

teplé

Kedy naposledy na naše územie zasahovalo more?

Kedy vznikalo na našom území hnedé uhlie?

Čo je flyš?

striedanie p a í

Z ktorého obdobia pochádzajú skameneliny numulitov na obrázku (tieto konkrétne boli nájdené v Bojniciach)?

Numulity z Bojníc

z

Aký charakter malo naše územie v ľadových dobách?

bola tu

Ako sa volá najmladšia sopka na Slovensku?

V ktorom období bola naposledy na Slovensku sopečná činnosť?

v

Enable JavaScript

Zdroje informácii, textov a obrázkov k učivu

Zdroje textov a informácií k učivu:

http://sk.wikipedia.org/wiki/Slovensko 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Geológia_Slovenska

Texty sú dostupné za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.

Zdroje použitých obrázkov v učive:

Žula: By Pelex (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Numulity: vlastné dielo