Skip navigation

Doplňovačka - otázky

Doplňovačka - Geologické jednotky Slovenska

Odpovedaj písomne na otázky!

Bojnický zámok je postavený na travertínovej kope

Ako vznikli staršie geologické jednotky Slovenska?

vrásnením

Do akého pásma patria Volovské vrchy?

do  pásma

Aká je hlavná hornina Slovenského raja a krasu?

Do akého pásma patria Veporské a Stolické vrchy?

do pásma

Z akých hornín je jadro jadrového pohoria?

alebo horniny

Do akého pásma patrí Malá a Veľká Fatra?

pásmo pohorí

Z akej horniny je bradlo?

Čo je typické pre flyš?

striedanie p a í

K akému pásmu patria Nízke Beskydy a Čergov?

k pásmu

Akými horninami sú tvorené sopečné pohoria mladších geologických jednotiek Slovenska?

a , r , č , t

K akým jednotkám patria íly, piesky, štrky, spraše?

geologické jednotky Slovenska

Enable JavaScript