Skip navigation

Doplňovačka - otázky

Doplňovačka - Organizmy a prostredie

Odpovedaj písomne na otázky!

Medveď biely sa prispôsobil chladným arktickým podmienkamSú organizmy a neživá príroda tvorené rovnakými chemickými prvkami?

Ako sa nazývajú prvky, ktoré tvoria telá organizmov?

Ktorá látka tvorí najväčší podiel tiel organizmov?

Z ktorých zlúčenín sú tvorené kostry, lastúry a ulity?

sú to hlavne zlúčeniny

Vymenuj základné skupiny organických látok?

c , t , b , kyseliny

Ako sa nazýva veda skúmajúca vzťahy medzi organizmami a ich prostredím a organizmami navzájom?

Ako nazývame faktory prostredia v ekológii?

Ktorým slovom v ekológii označujeme prispôsobivosť organizmov ekologickým faktorom?

Ktorým slovom v ekológii označujeme znášanlivosť organizmov k faktorom prostredia?

Čo sa stane, ak sa ekologický faktor dostane pod minimum alebo nad maximum ekologického faktora?

organizmus

Enable JavaScript