Skip navigation

Doplňovačka - otázky

Doplňovačka - Neživé zložky prostredia

Odpovedaj písomne na otázky!

Gekon - teplomilný živočích s nestálou teplotou telaVymenuj neživé zložky prostredia.

  • e
  • s
  • t
  • v
  • vzduch
  • p

Aké žiarenie je potrebné na priebeh fotosyntézy?

Ktoré žiarenie je zdrojom tepla?

Ktoré žiarenie je zachytávané ozónovou vrstvou?

Medzi aké rastliny patria ryža, tabak, chryzantéma, sója podľa nárokov na dĺžku svetla?

Medzi aké rastliny patria zemiaky, pšenica, špenát, horčica, repa podľa nárokov na dĺžku svetla?

Ako nazývame organizmy, ktorým sa dobre darí aj na priamom slnku, alebo potrebujú veľa svetla?

Ako nazývame organizmy, ktoré preferujú tienisté stanovištia?

Ako nazývame organizmy, ktoré sa svetlu vyhýbajú - organizmy v pôde, organizmy vo veľkých hĺbkach morí a oceánov, kde neprejde slnečné žiarenie, dážďovka, krt, hlbokomorské živočíchy...?

Medzi aké živočíchy podľa dennej aktivity patria sýkorka, zajac a mucha?

Medzi aké živočíchy podľa dennej aktivity patria netopier, sova a nočný motýľ?

Medzi aké organizmy podľa nárokov na teplo patria ťava, žirafa, baobab, paprika a pomarančovník?

Medzi aké organizmy podľa nárokov na teplo patria borovica limbová, borovica horská, svišť, biely medveď, sob a pižmoň?

Medzi aké živočíchy podľa vnútornej telesnej teploty patria ryby, obojživelníky a plazy?

živočíchy s telesnou teplotou

Medzi aké živočíchy podľa vnútornej telesnej teploty patria vtáky a cicavce?

živočíchy so telesnou teplotou

Ktorú súčasť vzduchu rastliny viažu do bielkovín?

Ktorú súčasť vzduchu potrebujú organizmy na dýchanie?

Ktorú súčasť vzduchu využívajú rastliny pri fotosyntéze?

Aké rastliny sú lekno, žaburinka a žabí vlas podľa nárokov na vodu?

Aké rastliny sú paprade a machy podľa nárokov na vodu?

Aké rastliny sú sukulenty a kaktusy podľa nárokov na vodu?

V ktorej časti vodnej plochy žije korčuliarka a vodomerka?

na

V ktorej časti vodného stĺpca žije rak a škľabka?

na

Ktorú zložku pôdy tvoria rozložené tela rastlín a živočíchov?

Enable JavaScript