Skip navigation

Doplňovačka - otázky

Doplňovačka - Živé zložky prostredia

Odpovedaj písomne na otázky!

Predátor - vlkAko inak nazývame živé zložky prostredia?

Čo tvoria jedince rovnakého druhu v určitom priestore a čase?

Čo je základnou jednotkou populácie?

Ako nazývame zvyšovanie počtu jedincov populácie?

populácie

Ako nazývame počet jedincov populácie na jednotku plochy alebo objemu?

populácie

Čo je veľkosť populácie?

celkový jedincov populácie

Ako sa inak nazýva súperenie o životné podmienky?

Ako sa nazýva vzťah, keď jeden druh je dravcom a druhý je korisťou?

Ako sa nazýva vzťah, keď jeden druh žije na úkor iného a škodí mu?

Ako sa nazýva vzájomne prospešné spolužitie aspoň dvoch druhov organizmov?

Ako sa nazýva vzťah, v ktorom žijú mravce a vošky?

Ako sa nazýva vzťah, v ktorom žijú vošky na rastlinách?

Ako sa nazýva vzťah, v ktorom žijú vlci a ich korisť?

Enable JavaScript