Skip navigation

Doplňovačka - otázky

Doplňovačka - Minerály

Kryštál smaragdu (zelený)

Odpovedaj písomne na otázky!

Ako nazývame proces vzniku minerálov?

Ako sa nazýva teleso, ktoré vytvára väčšina minerálov?

Od čoho závisí vonkajší tvar kryštálu?

od vnútorného usporiadania

Ako nazývame usporiadanie častíc v kryštále?

Medzi aké vlastnosti minerálov patria hustota, tvrdosť, farba a lesk?

mechanické, čiže

Ktoré vlastnosti patria medzi optické?

f a l

Aké vlastnosti minerálov sú rozpustnosť a rozklad?

vlastnosti

Od čoho závisia vlastnosti minerálov?

od

Napíš podľa poradia minerály v stupnici tvrdosti.

Pre ktorý minerál platia nasledujúce tvrdenia? Je mäkký minerál. Je z atómov uhlíka. Medzi atómami sú slabé väzby a sú usporiadané v rovinách.

(tuha)

Pre ktorý minerál platia nasledujúce tvrdenia? Je najtvrdší minerál. Je z atómov uhlíka, medzi ktorými sú silné väzby.

Pre ktorý minerál platí nasledujúce tvrdenie? Je zo striedajúcich sa iónov sodíka a chlóru.

Ako nazývame odraz svetla od minerálu?

Medzi aké minerály podľa farby patrí síra?

Medzi aké minerály podľa farby patrí ametyst?

Medzi aké minerály podľa farby patrí krištáľ?

Enable JavaScript