Skip navigation

Doplňovačka - text učiva

Doplňovačka - Horninový cyklus

Doplň chýbajúce slová!

Slnečná , zemské a zemská spôsobujú kolobeh hornín (aj minerálov) v prírode. Trvanie takéhoto cyklu je v rokov.

Horninový cyklus

 1. Vyvreté a premenené horniny , ich úlomky sú prenášané a usadzované - vznikajú horniny.
 2. Premenené a usadené horniny sa dostávajú do veľkých hĺbok, kde vplyvom teploty sa roztavia a vzniká z nich .
 3. Usadené a vyvreté horniny vplyvom tlaku a teploty sa menia na horniny.
 4. Z magmy a lávy vznikajú horniny.
Horninový cyklus
Popíš podľa obrázka horninový cyklus. Čo by sa mohlo napísať k jednotlivým číslam?
 1. magmy
 2. horniny
 3. hornín
 4. zvetranín
 5. horniny
 6. hornín
 7. horniny
 8. hornín

 

Enable JavaScript

Zdroje informácii, textov a obrázkov k učivu

Zdroje textov a informácií k učivu:

http://en.wikipedia.org/wiki/Rock_cycle (Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported)

Texty sú dostupné za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.

Zdroje použitých obrázkov v učive:

Horninový cyklus 1: By User:Lies Van Rompaey (File:Gesteentecyclus.svg) [CC0], via Wikimedia Commons

Horninový cyklus 2: By Woudloper/Woodwalker (I photoshopped this) [Public domain, Public domain, GFDL or CC BY-SA 4.0-3.0-2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons