Skip navigation

Doplňovačka - text učiva

Doplňovačka - Stavba Zeme

Doplň chýbajúce slová!

Stavba Zeme: Zlom San Andreas (USA) - popraskaná zemská kôra

  • zemská
  • zemský
  • zemské

Zemská kôra

Chemické zloženie: kremík, kyslík, železo, hliník, vápnik, horčík.

zemská kôra má 3 vrstvy:

  1. horniny
  2. vrstva
  3. čadičová vrstva

zemská kôra má 2 vrstvy:

  1. horniny
  2. vrstva

Zemský plášť

Rozdeľujeme na vrchný a . Chemické zloženie: kremík, kyslík, horčík a železo.

Je tvorená vrchnou vrstvou vrchného plášťa spolu so zemskou kôrou. Je rozlámaná na , ktoré sa pohybujú po časti plášťa.

Zemské jadro

Tvorí ho vonkajšia a zóna. Chemické zloženie: oxidy a sulfidy železa a niklu v roztavenom stave.

Spôsoby zisťovania stavby a zloženia Zeme: štúdium vĺn, m , magmy a lávy.

Enable JavaScript

Zdroje informácii, textov a obrázkov k učivu