Skip navigation

Doplňovačka - text učiva

Doplňovačka - História prírody Slovenska

Doplň chýbajúce slová!

Prahory a starohory

Na našom území bolo pravdepodobne .

Prvohory

Začiatkom prvohôr bolo na väčšine územia Slovenska - ľaliovky, koraly, ramenonožce, lastúrniky, hlavonožce, trilobity... Vznikali pieskovce, bridlice a vápenec. Neskôr vzniklo vrásnením pohorie zo žúl a premenených hornín. V močiaroch vznikalo uhlie. Koncom prvohôr malo naše územie charakter so skromným životom.

Druhohory

Väčšina územia bola pod hladinou Tethysu. More malo charakter. Žili v ňom riasy, ľaliovky, koraly, ježovky, ramenonožce, amonity, belemnity, lastúrniky... Na vyčnievajúcich ostrovoch žili aj . Vznikali vápence a dolomity. Koncom druhohôr vznikla súš vrásnením.

Treťohory

Časť územia pokrývalo . Žili v ňom riasy, koraly, ježovky, lastúrniky, ulitníky, ryby, žraloky... Na súši rástli palmy, figovníky, ihličnaté a listnaté stromy... Žili tu mastodonty, opice, predkovia koní, jeleňov, ale aj človeka. Podnebie bolo , subtropické. V jazerách a močiaroch zo spadnutých stromov vznikalo uhlie. Častá bola činnosť. Vznikal - striedanie vrstiev pieskovcov a ílovcov. Postupne sa zakladal vzhľad dnešného reliéfu krajiny.

Štvrtohory

V ľadových dobách na sever zasahoval kontinentálny . Podnebie bolo chladné. V krajine prevládala chladná . Na pohoriach boli horské ľadovce. V medziľadových dobách sa príroda podobala dnešnej. Vznikala pôda, výzdoba jaskýň, korytá riek, kotliny... Sopečná činnosť bola naposledy pre 12 tis. rokmi - vŕšok. Dochovali sa aj dôkazy o živote a jeho vplyve na krajinu.

Sandberg - horninové zvyšky treťohorného mora, bolo tu nájdených okolo 300 druhov skamenelín

Enable JavaScript

Zdroje informácii, textov a obrázkov k učivu

Zdroje textov a informácií k učivu:

http://sk.wikipedia.org/wiki/Slovensko 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Geológia_Slovenska

Texty sú dostupné za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.

Zdroje použitých obrázkov v učive:

Sandberg: By Peter Orság (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons