Skip navigation

Doplňovačka - text učiva

Doplňovačka - Neživá príroda a jej ochrana

Doplň chýbajúce slová!

Ochranu prírody na Slovensku garantuje o ochrane prírody a krajiny. Upravuje ochranu rastlín, živočíchov, území aj neživej prírody. Ochrana prírody môže byť druhová alebo . V druhovej ochrane sa chránia ohrozené, zriedkavé a vzácne minerály a skameneliny (ale aj rastliny a živočíchy). Je zakázané poškodzovať a ničiť ich. Z neživej prírody sú chránené aj napr. jaskyne, zdroje vôd, ovzdušie, vzácne náleziská, prírodné výtvory...Národná prírodná rezervácia Badínsky prales

Zákon rozlišuje tieto kategórie chránených území:

 • chránená oblasť (je ich 14)
  • Karpaty
  • vrchovina
  • luhy
  • Horná
  • Kysuce
  • Latorica
  • Malé
  • Poľana
  • Ponitrie
  • vrchy
  • Štiavnické
  • Vihorlat
  • Východné
  • Záhorie
 • park (je ich 9)
  • NP Malá
  • NP planina
  • NP Nízke
  • Pieninský NP
  • NP Poloniny
  • NP kras
  • NP Slovenský
  • Tatranský NP
  • NP Veľká
 • chránený , napr: Suchá dolina, Svarkovica, Svätojurské hradisko, Svätopeterský park, Šalgočiansky park, Šándorky, Šranecké piesky, Štefanovská borina, Štepnické rameno, Šurianske slaniská, Šuriansky park, Tesársky park, Tomášikovský park, Tovarnícky park, Trnavské rybníky, Vachtové jazierko...
 • národná prírodná , napr: Abrod, Apálsky ostrov, Bábsky les, Bačkovská dolina, Badínsky prales, Brzotínske skaly, Červené skaly, Červený rybník, Číčovské mŕtve rameno, Devínska Kobyla, Demänovská dolina, Prielom Hornádu, Súľovské skaly, Šomoška...
 • prírodná r , napr: Baba pod Vihorlatom, Biely kameň, Červenokamenské bradlo, Drieňová hora, Fľak, Chynoriansky luh, Jasenovská bučina, Kamenné more, Mačie diery, Mirkovská kosatcová lúka, Ostrá skala, Považský Inovec, Smradľavý vrch, Zbojnícky zámok, Zlatnianske skalky...
 • národná prírodná pamiatka, napr: Zápoľná, Záskočská jaskyňa, Andezitové kamenné more, Bystrianska jaskyňa, Belianska jaskyňa, Gánovské travertíny, Devínska hradná skala, Dobšinská ľadová jaskyňa, Jasovská jaskyňa, Lúčanský vodopád, Obrovská priepasť, Vodopád Bystrého potoka, Vrbické pleso...
 • prírodná p , napr: Bábske jazierko, Beckovské hradné bralo, Bradlové pásmo, Bukovinka, Haluzická tiesňava, Jelenecká jaskyňa, Hranovnické pleso, Hričovská skalná ihla, Jánošíkova jaskyňa, Kraľoviansky meander, Limbašská vyvieračka, Predajnianske vodopády, Putikov vŕšok, Vychylovské prahy...
Svišť vo Veľkej studenej doline v Tatranskom NP

Enable JavaScript