Skip navigation

História prírody Slovenska

Výučba a učenie

História prírody Slovenska

Prahory a starohory

Na našom území bolo pravdepodobne more.

Prvohory

Začiatkom prvohôr bolo na väčšine územia Slovenska more - ľaliovky, koraly, ramenonožce, lastúrniky, hlavonožce, trilobity... Vznikali pieskovce, bridlice a vápenec. Neskôr vzniklo vrásnením pohorie zo žúl a premenených hornín. V močiaroch vznikalo čierne uhlie. Koncom prvohôr malo naše územie charakter púšte so skromným životom.

Mandlovcový melafýr z prvohôrPermská žula z oblasti Súľovej

Druhohory

Väčšina územia bola pod hladinou Tethysu. More malo tropický charakter. Žili v ňom riasy, ľaliovky, koraly, ježovky, ramenonožce, amonity, belemnity, lastúrniky... Na vyčnievajúcich ostrovoch žili aj dinosaury. Vznikali vápence a dolomity. Koncom druhohôr vznikla súš alpínskym vrásnením.

Druhohorný dolomit (Devinska Kobyla)

Treťohory

Časť územia pokrývalo more. Žili v ňom riasy, koraly, ježovky, lastúrniky, ulitníky, ryby, žraloky... Na súši rástli palmy, figovníky, ihličnaté a listnaté stromy... Žili tu mastodonty, opice, predkovia koní, jeleňov, ale aj človeka. Podnebie bolo teplé, subtropické. V jazerách a močiaroch zo spadnutých stromov vznikalo hnedé uhlie. Častá bola sopečná činnosť. Vznikal flyš - striedanie vrstiev pieskovcov a ílovcov. Postupne sa zakladal vzhľad dnešného reliéfu krajiny.

Numulity z Bojníc

Štvrtohory

V ľadových dobách na sever zasahoval kontinentálny ľadovec. Podnebie bolo chladné. V krajine prevládala chladná tundra. Na pohoriach boli horské ľadovce. V medziľadových dobách sa príroda podobala dnešnej. Vznikala pôda, výzdoba jaskýň, korytá riek, kotliny... Sopečná činnosť bola naposledy pred 12 tis. rokmi - Putikov vŕšok. Dochovali sa aj dôkazy o živote človeka a jeho vplyve na krajinu.

Putikov vŕšok


E-učebnice facebook like & comments

Zdroje informácii, textov a obrázkov k učivu

Zdroje textov a informácií k učivu:

http://sk.wikipedia.org/wiki/Slovensko 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Geológia_Slovenska

Texty sú dostupné za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.

Zdroje použitých obrázkov v učive:

Mandlovcový melafýr: By Pelex (Own work) [CC BY-SA 3.0 or GFDL], via Wikimedia Commons

Žula: By Pelex (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Dolomit: By Pelex (Own work (own work by uploader)) [GFDL or CC BY-SA 4.0-3.0-2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons

Numulity: vlastné dielo

Putikov vŕšok: By Pelex (Own work) [GFDL or CC BY 3.0], via Wikimedia Commons