Skip navigation

Kvíz

Kvíz - Horotvorná činnosť a poruchy zemskej kôry

Otázka

Zlom San Andreas (Kalifornia, USA)

Ako sa nazýva proces, pri ktorom sa plastické horniny ohýbajú?

Answers

horotvorná činnosť

Otázka

Ktorá čať vrásy je na obrázku označená číslom 1?

Vrása

Otázka

Ktorá čať vrásy je na obrázku označená číslom 2?

Otázka

Ktorá čať vrásy je na obrázku označená číslom 3?

Otázka

Aký typ zlomu je na obrázku?

Posuv

Otázka

Aký typ zlomu je na obrázku?

Pokles

Otázka

Aký typ zlomu je na obrázku?

Prešmyk

Otázka

Ako sa nazývajú stupňovité vyvýšeniny zoskupených zlomov?

Answers

priekopové prepadliny

Otázka

Ako sa nazývajú stupňovité zníženiny zoskupených zlomov?

Answers

priekopové prepadliny

Otázka

Ako sa nazýva preklopená vrása, zlomená a presunutá na určitú vzdialenosť?

Otázka

Aký význam má poznanie porúch zemskej kôry?

Answers

stavebníctvo - bezpečné stavby

predpovedanie počasia

predpovedanie zužovania oceánov

Enable JavaScript