Skip navigation

Kvíz

Kvíz - História prírody Slovenska

Otázka

Kamenný vodopád v Šomoške vznikol koncom treťohôr asi pred 4 mil. rokov z lávy

Čo bolo pravdepodobne na našom území v prahorách a starohorách?

Otázka

Čo vznikalo v prvohorných močiaroch?

Answers

čierne uhlie

hnedé uhlie

Otázka

Čo bolo na našom území začiatkom prvohôr?

Otázka

Aký charakter malo naše územie koncom prvohôr?

Otázka

Kedy žili na našom území dinosaury?

Answers

Otázka

Aký charakter malo more na našom území v druhohorách?

Answers

bolo bezcharakterné

Otázka

Aké bolo na našom území podnebie v treťohorách?

Answers

studené tropické

teplé subtropické

Otázka

Kedy naposledy na naše územie zasahovalo more?

Answers

Otázka

Kedy vznikalo na našom území hnedé uhlie?

Otázka

Čo je flyš?

Answers

striedanie pieskovcom a ílovcov

vyvretá hornina

zmutovaná myš

Otázka

Aký charakter malo naše územie v ľadových dobách?

Answers

tropický prales

bolo pokryté kontinentálnym ľadovcom

Otázka

Najmladšou sopkou na Slovensku je:

Answers

Putikov vŕšok

Gerlachovský štít

Otázka

V ktorom období bola naposledy na Slovensku sopečná činnosť?

Otázka

Z ktorého obdobia je permská žula na obrázku?

Permská žula z oblasti Súľovej

Otázka

Z ktorého obdobia pochádzajú skameneliny numulitov na obrázku (tieto konkrétne boli nájdené v Bojniciach)?

Numulity z Bojníc

Answers

Enable JavaScript

Zdroje informácii, textov a obrázkov k učivu

Zdroje textov a informácií k učivu:

http://sk.wikipedia.org/wiki/Slovensko 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Geológia_Slovenska

Texty sú dostupné za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.

Zdroje použitých obrázkov v učive:

Šomoška: By Pavouk (Vlastné dielo) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Žula: By Pelex (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Numulity: vlastné dielo