Skip navigation

Kvíz

Kvíz - Neživé zložky prostredia

Otázka

Vráskavec dlhoplutvý - putuje medzi tropickými teplými vodami a pólmiNetopiere sú výhradne nočné živočíchyPapagájce vlnkované sú denné živočíchy obľubujúce teplo

Aké žiarenie je potrebné na priebeh fotosyntézy?

Answers

infračervené

ultrafialové

Otázka

Ktoré žiarenie je zdrojom tepla?

Answers

infračervené

ultrafialové

Otázka

Ktorá rastlina je dlhodenná?

Otázka

Ktorá rastlina je tieňomilná?

Answers

kokosová palma

Otázka

Ktorý živočích je aktívny hlavne v noci?

Otázka

Ktorý organizmus je chladnomilný?

Answers

ťava dvojhrbá

medveď biely

Otázka

Akú teplotu tela majú ryby, obojživelníky a plazy?

Answers

príliš vysokú

Otázka

Ktorý živočích má stálu teplotu tela?

Otázka

Ktorú zložku vzduchu využívajú rastliny pri tvorbe bielkovín?

Otázka

Ktorú zložku vzduchu potrebujú rastliny na dýchanie?

Otázka

Ktorú zložku vzduchu potrebujú rastliny na fotosyntézu?

Otázka

Žaburinka je:

Answers

vodná rastlina

vlhkomilná rastlina

suchomilná rastlina

Otázka

Škľabka žije :

Answers

vo voľnej vode

Otázka

Ktorá časť pôdy vzniká rozložením tiel rastlín a živočíchov?

Answers

úlomky hornín a minerálov

Enable JavaScript