Skip navigation

Kvíz

Kvíz - Zemská kôra v pohybe

Otázka

Pohyb litosférických dosiekČo sa nachádza na obrázku pod číslom 1?

Answers

zemský plášť

zemské jadro

zemská kôra

Otázka

Čo sa nachádza na obrázku pod číslom 2?

Answers

oceánska zemská kôra

pevninská zemská kôra

usadené horniny

Otázka

Čo sa nachádza na obrázku pod číslom 4?

Answers

podklad pohoria

oceánska zemská kôra

pevninská zemská kôra

Otázka

Čo sa nachádza na obrázku pod číslom 5?

Answers

vrásové pohorie

sopečné pohorie

ostrovný oblúk

Otázka

Čo sa nachádza na obrázku pod číslom 7?

Answers

oceánska priekopa

oceánsky chrbát

Otázka

Čo sa nachádza na obrázku pod číslom 8?

Otázka

Čo sa nachádza na obrázku pod číslom 9?

Answers

oceánsky chrbát

oceánska priekopa

Otázka

Čo sa nachádza na obrázku pod číslom 12?

Answers

vrásové ostrovy

sopečný ostrovný oblúk

Otázka

Čo sa nachádza na obrázku pod číslom 13?

Answers

priekopová prepadlina

Otázka

Čo sa nachádza na obrázku pod číslom 14?

Answers

priekopová prepadlina

Otázka

Čo spôsobuje pohyb litosférických dosiek?

Answers

premiestňovanie roztavených hmôt v plášti

fúkanie vetra

Otázka

Kde vzniká oceánska zemská kôra?

Answers

na miestach, kde je veľa usadenín

Otázka

Ako nazývame podmorské pohorie?

Answers

oceánska priekopa

oceánsky chrbát

Otázka

Kde zaniká oceánska zemská kôra?

Answers

v zberných surovinách

v oceánskych priekopách

Otázka

Aké pohoria vznikajú vrásnením?

Answers

oceánske chrbty

Enable JavaScript

Zdroje informácii, textov a obrázkov k učivu