Skip navigation

Kvíz

Kvíz - Živé zložky prostredia

Otázka

Symbióza kraba pustovníka so sasankami - sasanky chránia kraba pŕhlivými bunkami a krab ich prenáša a majú aj zvyšky jeho potravyByvol poskytuje ochranu a potravu (parazity) vtákom a on je na oplátku zbavený parazitov

Ako inak nazývame živé zložky prostredia?

Answers

živočíchy

Otázka

Čo tvoria jedince rovnakého druhu v určitom priestore a čase?

Otázka

Čo je základnou jednotkou populácie?

Answers

súbor jedincov

Otázka

Ako nazývame zvyšovanie počtu jedincov populácie?

Answers

pôrodnosť populácie

hustota populácie

rast populácie

Otázka

Ako nazývame počet jedincov populácie na jednotku plochy alebo objemu?

Answers

rast populácie

hustota populácie

veľkosť populácie

Otázka

Čo je veľkosť populácie?

Answers

výška jedincov populácie

celkový počet jedincov populácie

súčet veľkosti všetkých jedincov delený normovanou priemernou výškou jedinca

Otázka

Ako sa inak nazýva súperenie o životné podmienky?

Answers

Otázka

Ako sa nazýva vzťah, keď jeden druh je dravcom a druhý je korisťou?

Answers

parazitizmus

prezervácia

Otázka

Ako sa nazýva vzťah, keď jeden druh žije na úkor iného a škodí mu?

Answers

parazitizmus

kapitalizmus

Otázka

Ako sa nazýva vzájomne prospešné spolužitie aspoň dvoch druhov organizmov?

Answers

Otázka

Vzťah mravcov a vošiek je:

Enable JavaScript