Skip navigation

Kvíz

Kvíz - Ekosystém

Otázka

Antarktický ekosystémAntarktický ekosystémPúštny ekosystém

Čím je tvorený ekosystém?

Answers

spoločenstvami organizmov a neživými zložkami prostredia

populáciami organizmov a živými zložkami prostredia

spoločenstvami organizmov a znečistenými neživými zložkami prostredia

Otázka

Od čoho závisí zloženie spoločenstiev ekosystému?

Answers

od vyššej moci

od klímy ekosystému

Otázka

Ktorá zložka ekosystému patrí medzi živé?

Answers

spoločenstvá organizmov

slnečné žiarenie

tečúca voda

Otázka

Les mierneho pásma je:

Answers

arktický ekosystém

suchozemský ekosystém

vodný ekosystém

Otázka

Ktorý ekosystém je sladkovodný?

Otázka

Ktorý ekosystém je sladkovodný so stojatou vodou?

Otázka

Aký ekosystém je koralový útes?

Answers

sladkovodný

nenávratne stratený

Otázka

Ako nazývame ekosystém vytvorený človekom?

Answers

nedokonalý a nekultúrny

Otázka

Aký ekosystém je les?

Otázka

Do akej skupiny organizmov patria rastliny?

Answers

Otázka

Do akej skupiny organizmov patrí väčšina živočíchov?

Answers

Otázka

Do akej skupiny organizmov patria baktérie a huby?

Answers

Otázka

Aký význam majú v prírode producenty?

Answers

rozkladajú organické látky na humus

vytvárajú organické látky z anorganických

produkujú v Číne lacné výrobky

Otázka

Ktoré organizmy viažu slnečnú energiu do organických látok?

Answers

baktérie a huby

živočíchy

Otázka

Ktoré organizmy rozkladajú odumreté telá rastlín a živočíchov?

Answers

Enable JavaScript

Zdroje informácii, textov a obrázkov k učivu

Zdroje textov a informácií k učivu:

http://sk.wikipedia.org/wiki/Ekosystém 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ekosystém 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ecosystem

Texty sú dostupné za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.

Zdroje použitých obrázkov v učive:

Tučniaky: Christopher Michel [CC BY 2.0], via Wikimedia Commons

Ľadovce: Christopher Michel [CC BY 2.0], via Wikimedia Commons

Púšť: By Pravit (Vlastné dielo) [GFDL or CC BY-SA 4.0-3.0-2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons