Skip navigation

Kvíz

Kvíz - Minerály a horniny

Otázka

Vybrúsený kryštál ametystu

Vyber anorganickú rovnorodú prírodninu.

Otázka

Aké skupenstvo môže mať minerál?

Answers

pevné, kvapalné, plynné

iba pevné a kvapalné

Otázka

Ktorá je anorganická rôznorodá prírodnina?

Otázka

Ako sa nazýva veda skúmajúca minerály?

Answers

mineralógia

Otázka

Ako sa nazýva veda skúmajúca horniny?

Answers

mineralógia

Otázka

Medzi aké horniny podľa vzniku patrí žula?

Otázka

Medzi aké horniny podľa vzniku patrí štrk?

Otázka

Medzi aké horniny podľa vzniku patrí mramor?

Otázka

Ktorý minerál je v zemskej kôre najrozšírenejší?

Otázka

Ktorý minerál je na obrázku?

Veľmi bežný mliečny kremeň

Otázka

Ktorý minerál je na obrázku?

Živec ortoklas

Otázka

Ktorý minerál je na obrázku?
Krištáľ

Otázka

Ktorý minerál je na obrázku?
Takmer dokonalá kocka pyritu veľkosti približne 4x4x4 cm

Otázka

Ktorý minerál je na obrázku?

Síra

Otázka

Ktorá hornina je na obrázku?

Žula

Otázka

Ktorá hornina je na obrázku?

Andezit

Otázka

Ktorá hornina je na obrázku?

Vápenec so skamenelinami

Otázka

Ktorá hornina je na obrázku?

Rula

Enable JavaScript

Zdroje informácii, textov a obrázkov k učivu

Zdroje textov a informácií k učivu:

http://sk.wikipedia.org/wiki/Minerál

http://sk.wikipedia.org/wiki/Hornina

http://en.wikipedia.org/wiki/Mineral

http://en.wikipedia.org/wiki/Mineralogy

http://en.wikipedia.org/wiki/Rocks

http://en.wikipedia.org/wiki/Petrology

Texty sú dostupné za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.

Zdroje použitých obrázkov v aktivite:

Ametyst: By Wela49 [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons

Živec ortoklas: Work of the U.S. federal government [Public domain], via Wikimedia Commons

Mliečny kremeň: Work of the U.S. federal government [Public domain], via Wikimedia Commons

Krištáľ: By Didier Descouens (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Síra: By Ben Mills (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons

Kocka pyritu: By DidierDescouens (Own work) [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Žula: By Pelex (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Andezit: By Michael C. Rygel (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Vápenec: By User:Tigerente (Own work) [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC BY 2.5], via Wikimedia Commons

Rula: By Pablo Alberto Salguero Quiles [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons