Skip navigation

Kvíz

Kvíz - Geologické procesy

Otázka

Geologická činnosť ľadovca

Ktoré geologické procesy rozčleňujú zemský povrch?

Otázka

Ktoré geologické procesy obrusujú zemský povrch?

Otázka

Ktorý zdroj energie spôsobuje vnútorné geologické procesy?

Answers

slnečné žiarenie

zemské teplo

príťažlivosť Mesiaca

Otázka

Ktorý zdroj energie spôsobuje činnosť vetra, mora a zvetrávanie?

Answers

slnečné žiarenie

príťažlivosť Mesiaca

zemské teplo

Otázka

Ktoré procesy na Zemi spôsobuje príťažlivosť Mesiaca?

Answers

príliv a odliv

Otázka

Ktorá energia spôsobuje proces vzniku usadených hornín?

Answers

príťažlivosť Mesiaca

príťažlivosť Zeme

príťažlivosť Slnka

Otázka

Ktoré procesy sú spôsobené energiou zemského tepla?

Answers

premena hornín a sopečná činnosť

činnosť riek a ľadovcov

činnosť vetra a mora

Otázka

Ako sa nazývjú vlny vznikajúce vplyvom podmorského zemetrasenia?

Otázka

Ako sa nazývajú otrasy zemskej kôry?

Otázka

Ako sa nazýva rýchly pohyb hornín po svahu?

Enable JavaScript

Zdroje informácii, textov a obrázkov k učivu

Zdroje textov a informácií k učivu:

http://en.wikipedia.org/wiki/Geological_formation

http://en.wikipedia.org/wiki/Geological_history_of_Earth

http://en.wikipedia.org/wiki/Geology

Texty sú dostupné za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.

Zdroje použitých obrázkov v učive:

Ľadovec: By Doronenko (Vlastné dielo) [GFDL or CC BY 3.0], via Wikimedia Commons