Skip navigation

Kvíz

Kvíz - Magmatická a sopečná činnosť

Otázka

Stavba sopkyKtorá časť sopky je na obrázku označená číslom 1?

Answers

magmatický kozub

sopečný kráter

sopečný komín

Otázka

Ktorá časť sopky je na obrázku označená číslom 3?

Answers

magmatický kozub

sopečný kráter

sopečný komín

Otázka

Ktorá časť sopky je na obrázku označená číslom 14?

Answers

magmatický kozub

sopečný kráter

sopečný komín

Otázka

Ktorá časť sopky je na obrázku označená číslom 12?

Answers

magmatický kozub

sopečný komín

lávový prúd

Otázka

Medzi aké geologické procesy patrí magmatická a sopečná činnosť?

Answers

vnútorné geologické procesy

vonkajšie geologické procesy

nie sú to geologické procesy

Otázka

Ako sa nazývajú roztavené horniny pod zemským povrchom?

Otázka

Ako nazývame horniny vzniknuté z magmy v hĺbke Zeme?

Answers

výlevné vyvreté horniny

hlbinné vyvreté horniny

sopečné vyvrhliny

Otázka

Ako nazývame horniny vzniknuté z lávy na zemskom povrchu?

Answers

výlevné vyvreté horniny

hlbinné vyvreté horniny

sopečné vyvrhliny

Otázka

Ktorá hornina je hlbinná vyvretá?

Otázka

Ktorá hornina je výlevná vyvretá?

Otázka

Ako nazývame roztavené horniny na zemskom povrchu?

Enable JavaScript