Skip navigation

Minerály

Výučba a učenie

Minerály 

Minerály v zemskej kôre vznikajú v dutinách, tavenine magmy, trhlinách a podobne kryštalizáciou (tvorením kryštálov) z tavenín, z roztokov alebo z plynov. Kаždý minerál má charakteristický tvar kryštálu. Kryštál je teleso s pravidelnou vnútornou stavbou - kryštálovou štruktúrou (pravidelné usporiadanie atómov, iónov a molekúl), z nej vyplýva určitý vonkajší tvar s plochami a hranami, ale aj vlastnosti minerálu. V hornine býva kryštál často deformovaný, pretože mu prekáža iný minerál. Kryštál môže byť mikroskopicky malý, niekoľkocentimetrový a ojedinele aj niekoľkometrový. Kryštály narastené na spoločnom základe vytvárajú drúzu. Veľa kryštálov toho istého minerálu vyvíjajúcich sa na obmedzenom priestore vytvára kryštalické agregáty (zhluky kryštálov).

Kryštály kamennej soliDrúza ametystuOpál je beztvarý minerál

Grafit (tuha)

 Je mäkký minerál. Je z atómov uhlíka. Medzi atómami sú slabé väzby a sú usporiadané v rovinách.

GrafitKryštálová štruktúra grafituKryštálová štruktúra grafitu

Ako sa vyrába tuha?

Diamant

 Je najtvrdší minerál. Tiež je z atómov uhlíka, ale tie sú inak usporiadané ako pri grafite a sú medzi nimi silné väzby.

Nevybrúsený diamantVybrúsené diamantyKryštálová štruktúra diamantuKryštálová štruktúra diamantu

Vznik a ťažba diamantov
Brúsenie diamantov
Kamenná soľ

Je zo striedajúcich sa iónov sodíka a chlóru.

Kryštály kamennej soli


Fyzikálne (mechanické) vlastnosti minerálov

Hustota

Rozdelenie minerálov podľa hustoty:

 • ťažké - majú veľkú hustotu (zlato)
 • ľahké - majú malú hustotu (kamenná soľ)

Tvrdosť

Tvrdosť je schopnosť kryštálu odolávať poškodeniu kryštálovej plochy iným minerálom alebo predmetom.

Stupnica tvrdosti:

 1. mastenec
 2. kamenná soľ
 3. kalcit
 4. fluorit
 5. apatit
 6. živec
 7. kremeň
 8. topás
 9. korund
 10. diamant
Stupnica tvrdosti

Optické vlastnosti - farba a lesk (patria k fyzikálnym vlastnostiam)

Farba

Podľa farby rozdeľujeme minerály na:

 • farebné (síra je žltá)
 • sfarbené podľa prímesí v štruktúre (ametyst do fialova)
 • bezfarebné (krištáľ)

Lesk

Je odraz svetla od minerálu. Môže byť kovový (pyrit, zlato) a nekovový. Nekovový môže byť diamantový (diamant), sklenný (krištáľ), mastný (ílovité kryštály), hodvábny (azbest) a perleťový (sľuda).

Diamantový lesk

Chemické vlastnosti minerálov

Rozpustnosť vo vode

Kamenná soľ sa výborne a rýchlo rozpúšťa vo vode, kalcit pomalšie, kremeň sa nerozpúšťa vôbec.

Rozklad pôsobením chemikálii

Kalcit sa rozkladá pôsobením kyseliny chlorovodíkovej, zlato nie.

Zlato

Vlastnosti minerálov


E-učebnice facebook like & comments

Zdroje informácii, textov a obrázkov k učivu

Zdroje textov a informácií k učivu:

http://sk.wikipedia.org/wiki/Minerál

http://sk.wikipedia.org/wiki/Kryštál

http://sk.wikipedia.org/wiki/Kryštálový_tvar

http://en.wikipedia.org/wiki/Mineral

http://en.wikipedia.org/wiki/Mineralogy

http://sk.wikipedia.org/wiki/Grafit

http://en.wikipedia.org/wiki/Graphite

http://sk.wikipedia.org/wiki/Diamant

http://en.wikipedia.org/wiki/Diamond

Texty sú dostupné za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.

Zdroje použitých obrázkov v učive:

Kamenná soľ: Rob Lavinsky, iRocks.com – CC-BY-SA-3.0 [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Ametyst: By Ra'ike (see also: de:Benutzer:Ra'ike) (Vlastné dielo) [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC BY 2.5], via Wikimedia Commons

Opál: By Daniel Mekis (Vlastné dielo) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Grafit: By Karelj (Vlastné dielo) [Public domain], via Wikimedia Commons

Kryštálová štruktúra grafitu: By Created by Michael Ströck (mstroeck) (Created by Michael Ströck (mstroeck)) [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC BY-SA 2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons

Pohyblivá kryštálová štruktúra grafitu: By Brian0918 [Public domain], via Wikimedia Commons

Nebrúsený diamant: Rob Lavinsky, iRocks.com – CC-BY-SA-3.0 [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Diamanty: By Swamibu (http://flickr.com/photos/swamibu/1182138940/) [CC BY 2.0], via Wikimedia Commons

Kryštálová štruktúra diamantu: By Created by Michael Ströck (mstroeck) (Created by Michael Ströck (mstroeck)) [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC BY-SA 2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons

Pohyblivá kryštálová štruktúra diamantu: By Brian0918 [Public domain], via Wikimedia Commons

Ružová kamenná soľ: By Ingo Wölbern (Vlastné dielo) [Public domain], via Wikimedia Commons

Stupnica tvrdosti: By Hannes Grobe (Vlastné dielo) [CC BY 3.0], via Wikimedia Commons

Diamantový lesk: By Stephen Durham from Pine Bluff, AR, USA [CC BY 2.0], via Wikimedia Commons

Zlato: Rob Lavinsky, iRocks.com – CC-BY-SA-3.0 [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons