Skip navigation

Treťohory a štvrtohory

Výučba a učenie

Treťohory (pred 65,5 - 2,588 mil. rokov)

Život na začiatku treťohôrŽivot v strede treťohôrŽivot v druhej polovici treťohôrŽivot koncom treťohôr

Geologický vývoj a podnebie

Začiatkom treťohôr dosiahli kontinenty takmer ich dnešnú pozíciu. Prebehli mladšie fázy alpínskeho vrásnenia, výrazná bola sopečná činnosť. Pokračovalo teplé obdobie z druhohôr, no neskôr sa ochladilo. Z listnatých a ihličnatých stromov v močiaroch bez prístupu vzduchu vznikalo hnedé uhlie. Usadzovaním odumretého planktónu na dne pokojných zátok vznikala ropa a zemný plyn.

Kontinenty na začiatku treťohôr

Vývoj života

Charakteristickým predstaviteľom jednoduchého života v treťohorných moriach boli numulity (vedúce skameneliny treťohôr), jednobunkovce, ktorých vápencové schránky dosahovali veľkosť až 15 mm. Podieľali sa na tvorbe takzvaných numulitových vápencov. Moria boli bohaté aj na koraly, mäkkýše (najmä lastúrniky a ulitníky), ježovky, kraby... Dominantou morí boli kostnaté ryby a žraloky. Niektoré druhy, ako napr. karcharodon dosahovali obrovské rozmery. Na súši nastal veľký rozvoj vtákov a cicavcov, pre ktorých nastalo vyhynutím dinosaurov priaznivejšie prostredie. Ich výhodami bolo najmä to, že sa starali o potomstvo a mali menšie problémy sa vyrovnať so zmenami podnebia. Rozvíjal sa aj hmyz, menšie plazy a obojživelníky. Treťohory boli prvým obdobím, v ktorom sa príroda priblížila dnešnému obrazu. Z cicavcov sa začali rozvýjať hlodavce (vedúcimi skamenelinami treťohôr sú aj ich zuby), hmyzožravce, kopytníky, chobotnáče, šelmy a predchodcovia opíc. Ich prví predstavitelia sa však od dnešných výrazne líšili. Vo flóre treťohôr prevláda zastúpenie krytosemenných rastlín - javory, buky, duby, figovníky, magnólie, palmy... Rástli aj nahosemenné rastliny (ihličnany). Vznikali lúky s trávami.

Numulity - vedúce skameneliny treťohôrTreťohorný žralok otodus obliquusZuby žraloka otodus obliquus20 metrový žralok karcharodonTlama karcharodonaZub karcharodonaTreťohorný cicavec arsinoitheriumCicavec indohyusCicavec megaceropsPredok koní mesohippusŠelma mesonyxCicavec mimoperadectesCicavec dinocerasVodný cicavec dorudonCicavec georgiacetusVodný cicavec protocetusCicavec remingtonocetusCicavec rodhocetusCicavec phenacodusTučniak waimanuSkamenelina listu platana z treťohôrSkamenelina treťohornej jedleSkamenelina treťohorného krabaSkameneliny treťohorných korytnačiekTreťohorný vták dromornisAmebelodonDinotheriumKoncom treťohôr žil predok človeka australopithecusŽivotné prostredie australopitheka


Štvrtohory (začali pred 2,588 mil. rokov)

Geologický vývoj

Pokračovalo alpínske vrásnenie. Podnebie bolo typické periodickými poklesmi teplôt, ktoré vyúsťovali do ľadových dôb. V priebehu týchto období došlo k rozšíreniu pevninských ľadovcov, v našej oblasti mala krajina vzhľad tajgy až tundry. V medziľadových dobách dochádzalo k otepleniu asi na dnešnú úroveň. Predpokladá sa, že ľudstvo sa dnes nachádza práve medzi dvoma ľadovými dobami. Usadzovali sa štrky, piesky a spraše. Vznikala pôda.

Kontinenty v štvrtohorách

Život v ľadových dobách

Oblasti, ktoré pokrýval ľadovec boli prakticky bez akejkoľvek vegetácie. Počas chladných období boli do oblastí strednej Európy rozšírené rastliny, ktoré sú dnes typické pre arktické oblasti. V oblasti najviac ovplyvnenej blízkou prítomnosťou ľadovcov (v tundre) boli rozšírené machy, lišajníky, dryádka osemlupienková (podľa nej sa flóra typická pre chladné oblasti označuje tiež Dryasová flóra), zakrpatené vŕby a brezy. Teplejšiu oblasť stepí pokrývali trávy, kríkové vŕby a brezy, borievky, či zakrpatené borovice. V pásme lesov - tajge rástli najmä jedle a borovice. V oblastiach ďalej od ľadovcov sa nachádzalo mierne pásmo so zmiešanými alebo listnatými lesmi. Vo vývoji živočíchov boli najdôležitejšie cicavce. Počas ľadových dôb došlo k poklesu druhovej diverzity mäkkýšov. Z cicavcov v oblasti strednej Európy žili napríklad mamuty, srstnaté nosorožce, kone, pižmone, soby a lumíky.

Dryádka osemlupienkováMamutMastodonSrstnatý nosorožecPižmoňSobLumík

Život v medziľadových dobách

Typickým predstaviteľom fauny medziľadových dôb bol lesný slon, rozšírené tiež boli jeleňovité, medzi nimi aj obrovský megaloceros giganteus s rozpätím parohov až 3 metre, šabľozubé mačkovité šelmy, jaskynné levy, jaskynné medvede, kone, hyeny. Pre ľadové aj medziľadové doby boli pomerne významné i hlodavce. Rozvíjali sa aj primáty a predkovia človeka.

Lesný slonMegaloceros giganteusŠablozubý tigerJaskynný levJaskynný medveď

Vývoj človeka

Na začiatku štvrtohôr žil človek vzpriamený (homo erectus). Živil sa prevažne rastlinnou potravou, používal kamenné nástroje a oheň, ktorý nevedel založiť. Asi pred 100 tis. rokmi sa objavil človek rozumný (homo sapiens). Neandertálec mal dokonalejšie nástroje, živil sa lovom a dorozumieval sa jednoduchou rečou. Kromaňonec žil na konci poslednej ľadovej doby a najviac sa už podobal na dnešného človeka.

Homo erectusHomo erectusNeandertálciNeandertálecKromaňonciKromaňonci


E-učebnice facebook like & comments

Zdroje informácii, textov a obrázkov k učivu

Zdroje textov a informácií k učivu:

http://sk.wikipedia.org/wiki/Treťohory 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Štvrtohory 

Texty sú dostupné za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.

Zdroje použitých obrázkov v učive:

Život na začiatku treťohôr: By Jay Matternes [Public domain], via Wikimedia Commons

Život v strede treťohôr: By Jay Matternes (Scan from the Time-Life book "North America") [Public domain], via Wikimedia Commons

Život v druhej polovici treťohôr: By Jay Matternes (Scan from the Time-Life book "North America") [Public domain], via Wikimedia Commons

Život koncom treťohôr: By Jay Matternes (Scan from the Time-Life book "North America") [Public domain], via Wikimedia Commons

Kontinenty: By Vitorsingleboy (Own work) [CC BY 3.0], via Wikimedia Commons

Numulity: By Wilson44691 (Vlastné dielo) [Public domain], via Wikimedia Commons

Otodus: By Nobu Tamura (http://spinops.blogspot.com) (Own work) [GFDL or CC BY 3.0], via Wikimedia Commons

Zuby otoda: By Wilson44691 (Own work) [CC0], via Wikimedia Commons

Karcharodon: By Karen Carr (http://www.karencarr.com/tmpl1.php?CID=196) [CC BY 3.0], via Wikimedia Commons

Tlama karcharodona: By Jasper33 at en.wikipedia (Transferred from en.wikipedia) [Public domain], from Wikimedia Commons

Zub karcharodona: By Lonfat (Vlastné dielo) [Public domain], via Wikimedia Commons

Arsinoitherium: By Heinrich Harder (1858-1935) (The Wonderful Paleo Art of Heinrich Harder) [Public domain], via Wikimedia Commons

Indohyus: By Nobu Tamura (http://spinops.blogspot.com) (Own work) [GFDL or CC BY 3.0], via Wikimedia Commons

Megacerops: By D. Gordon E. Robertson (Own work) [CC BY-SA 3.0 or GFDL], via Wikimedia Commons

Mesohippus: By Heinrich Harder (1858-1935) (The Wonderful Paleo Art of Heinrich Harder) [Public domain], via Wikimedia Commons

Mesonyx: By Charles R. Knight [Public domain], via Wikimedia Commons

Mimoperadectes: By Jorge González [CC BY 2.5], via Wikimedia Commons

Dinoceras: By Heinrich Harder (1858-1935) (The Wonderful Paleo Art of Heinrich Harder) [Public domain or Public domain], via Wikimedia Commons

Dorudon: By Nobu Tamura (Own work) [GFDL or CC BY 3.0], via Wikimedia Commons

Georgiacetus: By Nobu Tamura (http://spinops.blogspot.com) (Own work) [GFDL or CC BY 3.0], via Wikimedia Commons

Protocetus: By Nobu Tamura (Own work) [GFDL or CC BY 3.0], via Wikimedia Commons

Remingtonocetus: By Nobu Tamura (http://spinops.blogspot.com) (Own work) [GFDL or CC BY 3.0], via Wikimedia Commons

Rodhocetus: Pavel.Riha.CB at the English language Wikipedia [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons

Phenacodus: By Heinrich Harder (1858-1935) (The Wonderful Paleo Art of Heinrich Harder) [Public domain], via Wikimedia Commons

Waimanu: By Nobu Tamura (Own work) [GFDL or CC BY 3.0], via Wikimedia Commons

Skamenelina listu platana: By Georgialh (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Skamenelina jedle: By Kevmin (Own work) [CC BY-SA 3.0 or GFDL], via Wikimedia Commons

Skamenelina kraba: By Kevmin (Own work) [CC BY-SA 3.0 or GFDL], via Wikimedia Commons

Skamenelina korytnačiek: By H. Zell (Own work) [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Dromornis: By Nobu Tamura (http://spinops.blogspot.com) (Own work) [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC BY 2.5], via Wikimedia Commons

Amebelodon: By Jay Matternes→This file has been extracted from another image: Amebelodon.jpg. (Scan from the Time-Life book "North America") [Public domain], via Wikimedia Commons

Dinotherium: By Heinrich Harder (1858-1935) (The Wonderful Paleo Art of Heinrich Harder) [Public domain or Public domain], via Wikimedia Commons

Australopithecus: By Mpinedag (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Životné prostredie australopitheka: By Profberger (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Kontinenty: By NASA/Goddard Space Flight Center [Public domain], via Wikimedia Commons

Dryádka: By User:Griensteidl (Vlastné dielo) [CC BY 3.0], via Wikimedia Commons

Mamut: By Schuetze1988 (Vlastné dielo) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Mastodon: By Charles R. Knight (http://paleo.amnh.org/artwork/knight/index.html) [Public domain], via Wikimedia Commons

Srstnatý nosorožec: By Mauricio Antón [CC BY 2.5], via Wikimedia Commons

Pižmoň: By Pethr at en.wikipedia [CC BY-SA 2.5-2.0-1.0, GFDL or CC-BY-SA-3.0], from Wikimedia Commons

Sob: By Alexandre Buisse (Nattfodd) (self-made (http://www.alexandrebuisse.org)) [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Lumík: By Frode Inge Helland, 1987 [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC-BY-2.5], via Wikimedia Commons

Lesný slon: By Apotea (Vlastné dielo) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Megaloceros: Charles Robert Knight [Public domain], via Wikimedia Commons

Šablozubý tiger: Sergiodlarosa [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons

Jaskynný lev: Sergiodlarosa [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons

Jaskynný medveď: Sergiodlarosa [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or FAL], via Wikimedia Commons

Homo erectus: By Henry Gilbert and Kathy Schick (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Tvár homa erecta: By reconstruction by John Gurche; photographed by Tim Evanson [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Neandertálci: By Randii Oliver [Public domain], via Wikimedia Commons

Tvár neandertálca: By Hermann Schaaffhausen («Ther Neanderthaler Fund». Publisher: Marcus, Bonn) [Public domain], via Wikimedia Commons

Kromaňonci 1: By Charles R. Knight [Public domain], via Wikimedia Commons

Kromaňonci 2: By Elapied at fr.wikipedia [CC BY-SA 2.0 fr or CC BY-SA 2.0 fr], from Wikimedia Commons