Skip navigation

Výber slov - otázky

Výber slov - Neživá príroda a jej ochrana

Starolesnianske pleso — Veľká Studená dolina, Vysoké Tatry, Tatranský národný parkVyber správne chýbajúce slová z ponuky!

Aký zákon upravuje ochranu prírody na Slovensku?

zákon o p a k

Ochranu čoho upravuje zákon o ochrane prírody a krajiny?

ochranu r , ž , ú aj prírody

Aká môže byť ochrana prírody?

d a ú

Aká ochana prírody chráni ohrozené, zriedkavé a vzácne minerály a skameneliny, ale aj druhy rastlín a živočíchov?

Do ktorej kategórie chránených území patria nasledujúce územia?

 • Biele Karpaty
 • Cerová vrchovina
 • Dunajské luhy
 • Horná Orava
 • Kysuce
 • Latorica
 • Malé Karpaty
 • Poľana
 • Ponitrie
 • Strážovské vrchy
 • Štiavnické vrchy
 • Vihorlat
 • Východné Karpaty
 • Záhorie

Do ktorej kategórie chránených území patria nasledujúce územia?

 • Malá Fatra
 • Muránska planina
 • Nízke Tatry
 • Pieniny
 • Poloniny
 • Slovenský kras
 • Slovenský raj
 • Vysoké Tatry
 • Veľká Fatra

Do ktorej kategórie chránených území patria nasledujúce územia?

Suchá dolina, Svarkovica, Svätojurské hradisko, Svätopeterský park, Šalgočiansky park, Šándorky, Šranecké piesky, Štefanovská borina, Štepnické rameno, Šurianske slaniská, Šuriansky park, Tesársky park, Tomášikovský park, Tovarnícky park, Trnavské rybníky, Vachtové jazierko...

Do ktorej kategórie chránených území patria nasledujúce územia?

Abrod, Apálsky ostrov, Bábsky les, Bačkovská dolina, Badínsky prales, Brzotínske skaly, Červené skaly, Červený rybník, Číčovské mŕtve rameno, Devínska Kobyla, Demänovská dolina, Prielom Hornádu, Súľovské skaly, Šomoška...

Do ktorej kategórie chránených území patria nasledujúce územia?

Baba pod Vihorlatom, Biely kameň, Červenokamenské bradlo, Drieňová hora, Fľak, Chynoriansky luh, Jasenovská bučina, Kamenné more, Mačie diery, Mirkovská kosatcová lúka, Ostrá skala, Považský Inovec, Smradľavý vrch, Zbojnícky zámok, Zlatnianske skalky...

Do ktorej kategórie chránených území patria nasledujúce územia?

Zápoľná, Záskočská jaskyňa, Andezitové kamenné more, Bystrianska jaskyňa, Belianska jaskyňa, Gánovské travertíny, Devínska hradná skala, Dobšinská ľadová jaskyňa, Jasovská jaskyňa, Lúčanský vodopád, Obrovská priepasť, Vodopád Bystrého potoka, Vrbické pleso...

Do ktorej kategórie chránených území patria tieto územia:

Bábske jazierko, Beckovské hradné bralo, Bradlové pásmo, Bukovinka, Haluzická tiesňava, Jelenecká jaskyňa, Hranovnické pleso, Hričovská skalná ihla, Jánošíkova jaskyňa, Kraľoviansky meander, Limbašská vyvieračka, Predajnianske vodopády, Putikov vŕšok, Vychylovské prahy...

Enable JavaScript