Skip navigation

Výber slov - otázky

Výber slov - Znečisťovanie neživých zložiek prostredia

Vyber správne chýbajúce slová z ponuky!

Máme byť na čo hrdí?Ktorý organizmus najviac znečisťuje prostredie?

Čo vzniká reakciou zlúčenín dusíka a síry s vodnou parou v atmosfére?

slabé a prší

Z akého odvetvia ľudskej činnosti sa dostávajú do vôd pesticídy a hnojivá?

Prečo treba chrániť moria a oceány pred znečistením?

sú najväčším producentom (najmä jednobunkové morské riasy) a producentom rýb a iných organizmov pre ľudskú

Ako sa nazýva znečistenie vôd biologicky rozložiteľnými organickými látkami?

vôd

Čo je konečnám dôsledkom masívneho premnoženia rias a siníc?

nedostatok vo vode

Cez ktoré organizmy sa dostávajú znečisťujúce látky z pôdy až do tiel živočíchov a človeka?

cez

Má znečisťovanie neživých zložiek prostredia negatívny vplyv na život?

Enable JavaScript