Skip navigation

Výber slov - otázky

Výber slov - Život ekosystému

Vyber správne chýbajúce slová z ponuky!

Dva články potravového reťazca - pavúk a jeho korisťAko nazývame prenos látok a energie medzi organizmami, kde predchádzajúci článok je potravou nasledujúceho?

Čo vyjadruje zložité potravové vzťahy v ekosystéme?

O aký potravový reťazec sa jedná: rastlina (tráva) → bylinožravec (húsenica, koník) → mäsožravce (jašterica → had → sokol)?

-

Aký potravový reťazec sa viaže na vzťah: parazit ↔ hostiteľ?

Aký potravový reťazec sa viaže na organizmy rozkladajúce odumreté telá?

Čo vyjadruje vzťah z hľadiska množstva potravy medzi producentami a konzumentami?

Pre ktorú fázu vývoja ekosystému je charakteristické omladzovanie ekosystému - nové životné podmienky, nízka druhová pestrosť, jednoduchšie vzťahy?

starého ekosystému

Pre ktorú fázu vývoja ekosystému je charakteristické pribúdanie nových populácii, vytváranie nových spoločenstiev a zložitejšie vzťahy?

ekosystému

Ako nazývame dosiahnutie stability ekosystému - je v ňom ustálený stav, rovnováha neživých a živých zložiek a vysoká druhová pestrosť?

Enable JavaScript

Zdroje informácii, textov a obrázkov k učivu