Skip navigation

Výber slov - otázky

Výber slov - Minerály

Prsteň s rubínmiVyber správne chýbajúce slová z ponuky!

Ako nazývame proces vzniku minerálov?

Ako sa nazýva teleso, ktoré vytvára väčšina minerálov?

Od čoho závisí vonkajší tvar kryštálu?

od vnútorného usporiadania

Ako nazývame usporiadanie častíc v kryštále?

Medzi aké vlastnosti minerálov patria hustota, tvrdosť, farba a lesk?

mechanické, čiže

Ktoré vlastnosti patria medzi optické?

f a l

Aké vlastnosti minerálov sú rozpustnosť a rozklad?

vlastnosti

Od čoho závisia vlastnosti minerálov?

od

Napíš podľa poradia minerály v stupnici tvrdosti.

Pre ktorý minerál platia nasledujúce tvrdenia? Je mäkký minerál. Je z atómov uhlíka. Medzi atómami sú slabé väzby a sú usporiadané v rovinách.

(tuha)

Pre ktorý minerál platia nasledujúce tvrdenia? Je najtvrdší minerál. Je z atómov uhlíka, medzi ktorými sú silné väzby.

Pre ktorý minerál platí nasledujúce tvrdenie? Je zo striedajúcich sa iónov sodíka a chlóru.

Ako nazývame odraz svetla od minerálu?

Medzi aké minerály podľa farby patrí síra?

Medzi aké minerály podľa farby patrí ametyst?

Medzi aké minerály podľa farby patrí krištáľ?

Enable JavaScript