Skip navigation

Výber slov - otázky

Výber slov - Geologické procesy

Vyber správne chýbajúce slová z ponuky!

OdlivKtoré geologické procesy rozčleňujú zemský povrch a zväčšujú rozdiely v nadmorskej výške?

Ktoré geologické procesy obrusujú zemský povrch?

Ktorý zdroj energie spôsobuje vnútorné geologické procesy?

Ktorý zdroj energie spôsobuje činnosť vetra, mora a zvetrávanie?

Ktoré procesy na Zemi spôsobuje príťažlivosť Mesiaca?

p a o

Ktorá energia spôsobuje proces vzniku usadených hornín?

Ktoré procesy sú spôsobené energiou zemského tepla?

hornín a činnosť

Ako sa nazývajú vlny vznikajúce vplyvom podmorského zemetrasenia?

Ako sa nazývajú otrasy zemskej kôry?

Ako sa nazýva rýchly pohyb hornín po svahu?

Enable JavaScript

Zdroje informácii, textov a obrázkov k učivu

Zdroje textov a informácií k učivu:

http://en.wikipedia.org/wiki/Geological_formation

http://en.wikipedia.org/wiki/Geological_history_of_Earth

http://en.wikipedia.org/wiki/Geology

Texty sú dostupné za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.

Zdroje použitých obrázkov v učive:

Odliv: By Jon Sullivan [Public domain], via Wikimedia Commons