Skip navigation

Výber slov - text učiva

Výber slov - Zemetrasenie

Vyber správne chýbajúce slová z ponuky!

Zemetrasenie sú otrasy zemskej kôry. Je to vnútorný geologický proces. Štúdiom zemetrasení sa zaoberá .

Typy zemetrasenia:

  • - vznikajú na zlomoch litosférických dosiek
  • - vznikajú vplyvom magmy a tlaku plynov v okolí sopiek
  • - vznikajú prepadnutím podzemných dutín a zosuvmi
  • antropogénne zemetrasenia - sú spôsobené činnosťou (výbuchy, banská činnosť)
Budova zničená zemetrasením

Miesto vzniku zemetrasenia sa nazýva zemetrasenia (hypocentrum). Z neho sa šíria zemetrasné vlny. Miesto, kde najskôr dorazia na zemský povrch je zemetrasenia - tam sú otrasy . Na označenie zemetrasenia sa najčastejšie používa stupnica - nemá hornú hranicu, ale najsilnejšie zemetrasenia dosahujú stupeň 8, niekedy aj viac. Silnejšie zemetrasenia spôsobujú škody na ľudských životoch, zdraví a majetku ľudí.

Ohnisko a epicentrum zemetrasenia

Podmorské zemetrasenia spôsobujú vznik veľkých vĺn , ktoré ohrozujú prímorské oblasti.

Schéma vzniku cunami

Na Slovensku nebývajú časté silné zemetrasenia. Od roku 1043 je na území Slovenska evidovaných viac ako 650 zemetrasení. Najsilnejšie boli zemetrasenia v rokoch 1443 (s epicentrom na strednom Slovensku - oblasť Banskej Štiavnice a Kremnice), 1763 (epicentrum v Komárne) a 1906 (epicentrum v Dobrej Vode). Najohrozenejšie oblsati na Slovensku sú: Západné Karpaty, Malé Karpaty, Trenčín, Žilina, Tatry, Spiš, Komárno, Banská Bystrica, Zemplín, Slanské vrchy. Zemetrasenia pomáhajú predvídať prístroje . Niektoré zvieratá dokážu taktiež predpovedať zemetrasenie.

Seizmograf

Čo robiť ak nastane zemetrasenie?

  • v budovách: pokiaľ je to možné ísť mimo budovu na voľné priestranstvo, inak sa schovať pod stôl, zárubňu, posteľ...
  • mimo budov: ísť na voľné priestranstvo mimo dosah rúcajúcich sa budov, zastaviť auto...

Enable JavaScript

Zdroje informácii, textov a obrázkov k učivu

Zdroje textov a informácií k učivu:

http://sk.wikipedia.org/wiki/Zemetrasenie 

http://en.wikipedia.org/wiki/Earthquake

https://cs.wikipedia.org/wiki/Zemětřesení

Texty sú dostupné za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.

Zdroje použitých obrázkov v učive:

Budova zničená zemetrasením: By Courtesy of Miniwiki.org (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons

Ohnisko a epicentrum: By Dr.T (Vlastné dielo) [CC BY-SA 3.0 or GFDL], via Wikimedia Commons

Schéma vzniku cunami: By MesserWoland [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC BY-SA 2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons

Seizmograf: By Yamaguchi先生 [CC-BY-SA-3.0 or GFDL], via Wikimedia Commons