Skip navigation

Výber slov - text učiva

Výber slov - Stavba Zeme

Chimborazo, Ekvádor. Bod na povrchu Zeme, ktorý je najďalej od stredu Zeme

Vyber správne chýbajúce slová z ponuky!

Stavba Zeme:

  • zemská
  • zemský
  • zemské

Zemská kôra

Chemické zloženie: kremík, kyslík, železo, hliník, vápnik, horčík.

zemská kôra má 3 vrstvy:

  1. horniny
  2. vrstva
  3. čadičová vrstva

zemská kôra má 2 vrstvy:

  1. horniny
  2. vrstva

Zemský plášť

Rozdeľujeme na vrchný a . Chemické zloženie: kremík, kyslík, horčík a železo.

Je tvorená vrchnou vrstvou vrchného plášťa spolu so zemskou kôrou. Je rozlámaná na , ktoré sa pohybujú po časti plášťa.

Zemské jadro

Tvorí ho vonkajšia a zóna. Chemické zloženie: oxidy a sulfidy železa a niklu v roztavenom stave.

Spôsoby zisťovania stavby a zloženia Zeme: štúdium vĺn, m , magmy a lávy.

Enable JavaScript

Zdroje informácii, textov a obrázkov k učivu

Zdroje textov a informácií k učivu:

http://sk.wikipedia.org/wiki/Stavba_Zeme

http://sk.wikipedia.org/wiki/Zemská_kôra

http://sk.wikipedia.org/wiki/Zemský_plášť

http://sk.wikipedia.org/wiki/Zemské_jadro

http://en.wikipedia.org/wiki/Earth

Texty sú dostupné za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.

Zdroje použitých obrázkov v učive:

Chimborazo: By Dabit100/ David Torres Costales Pictures of Ecuador (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons