Skip navigation

Vek Zeme a skameneliny

Výučba a učenie

Skameneliny

Zem má približne 4,6 miliardy rokov. O tom, ako vyzeral život v minulých obdobiach zisťujeme zo skamenelín (fosílii). Skamenelina je tvarovo dodnes zachovaný zvyšok organizmu (kosť, zuby, drevo, škrupina...), stopa po činnosti organizmu (odtlačky nôh, stopy po lození...), alebo takýto zvyšok presýtený nerastnými látkami (výplň schránok, skamenené drevo...) pochádzajúci z geologickej minulosti. Zriedkavo sú nachádzané zvyšky celých organizmov (mamuty v ľade, hmyz v jantári...).

Najčastejšími druhmi fosilizácie (skamenenia) sú:

  • skamenenie (v najužšom zmysle) – presýtenie nerastnými látkami
  • zuhoľnatenie – postupné ubúdanie kyslíka a vodíka z uhlíkatých látok v nevetranom prostredí
  • mumifikácia – presýtenie látkami konzervujúcimi mäkké časti tiel
  • inkrustácia – obalenie nerastnými zrazeninami
  • nahradenie organickej hmoty neorganickou

Kamenné jadro lastúrySkamenená lastúraOdtlačok lastúry v hornineSkamenené stopy po lození červa Helminthopsis ichnospSkamenené zuby žraloka

Vznik skamenelín

Vek hornín

Pomerný (relatívny) vek hornín

Určuje sa ktorá vrstva (hornina) je staršia a ktorá je mladšia. Pri neporušených vrstvách je staršia spodná vrstva. Pre určenie relatívneho veku hornín sú dôležité vedúce skameneliny. Vedúce skameneliny v ideálnom prípade žili krátke obdobie ale na veľkom území a neboli závislé od predpokladaného prostredia vzniku usadenej horniny. Vedúca skamenelina je charakteristická pre určité vrstvy usadenín. Trilobity - prvohory, amonity - druhohory...

Spodná vrstva je staršiaSkamenelina trilobitaSkamenelina amonita (druhohory)

Skutočný vek hornín

Je počet rokov od vzniku horniny. Určuje sa na základe rozpadu rádioaktívnych prvkov.


Vývoj Zeme

Podľa zmien v živej a neživej prírode sa vývoj Zeme rozdeľuje do geologických ér. Základné éry sú (od najstarších): prahory, starohory, prvohory, druhohory, treťohory a štvrtohory.

Geologická špirála vývoja Zeme
Vznik Zeme

E-učebnice facebook like & comments

Zdroje informácii, textov a obrázkov k učivu

Zdroje textov a informácií k učivu:

http://sk.wikipedia.org/wiki/Skameneliny 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Geochronológia 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Technika_datovania 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Vek_Zeme 

http://en.wikipedia.org/wiki/Fossil 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Fosilie 

http://en.wikipedia.org/wiki/Relative_dating 

http://en.wikipedia.org/wiki/Radiometric_dating

Texty sú dostupné za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.

Zdroje použitých obrázkov v učive:

Kamenné jadro: By Dwergenpaartje (Vlastné dielo) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Skamenená lastúra: By Dwergenpaartje (Vlastné dielo) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Odtlačok lastúry: By Dhzanette (Vlastné dielo) [Public domain], via Wikimedia Commons

Stopy po lození červa: By Wilson44691 at en.wikipedia [Public domain], from Wikimedia Commons

Zuby žraloka: By Wilson44691 (Vlastné dielo) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Vrstvy: By Pollinator [GFDL or CC-BY-3.0], via Wikimedia Commons

Trilobit: Thomas Bresson [CC BY 3.0], via Wikimedia Commons

Amonit: By spacebirdy(also known as geimfyglið (:> )=| made with Sternenlaus-spirit) (Own work) [CC BY-SA 3.0 or FAL], via Wikimedia Commons

Špirála: By Joseph Graham, William Newman, and John Stacy, 2008 [Public domain], via Wikimedia Commons