Skip navigation

Využívanie nerastného bohatstva Zeme

Výučba a učenie

Využívanie nerastného bohatstva Zeme

Z minerálov a hornín sa získavajú látky, ktoré sa využívajú na výrobu rôznych produktov, alebo sa využívajú v takom stave, ako sa nachádzajú v prírode. Takéto minerály a horniny nazývame nerastné suroviny. Tie, čo obsahujú kovy nazývame rudy (rudné suroviny) a tie, čo neobsahujú kovy nazývame nerudy (nerudné suroviny). Ložiská nerastných surovín sú vyčerpateľné, preto je úlohou geológov hľadať nové. Na hľadanie využívajú rôzné metódy, napr. robia rozbory hornín a minerálov. Výsledky terénneho prieskumu zaznačujú do geologickej mapy. Po prieskume ložiska, ak je dostatočne výdatné, nastáva ťažba v lomoch, povrchových alebo podzemných baniach. Niektoré suroviny sa získavajú pomocou vrtov - ropa, plyn, minerálne a termálne vody.

Geologická mapa EurópyV baniRopná plošina - ťažba ropy vrtmi z dna oceánu


Rudy

 Získavajú sa z nich kovy, ktoré majú využitie v každodennom živote - plechy, hrnce, drôty, automobily, elektrotechnika...

Magnetit - železná rudaGalenit - olovená rudaSfalerit - zinková rudaBauxit - hliníková ruda

Výrobný proces v železiarňach v Podbrezovej


Nerudy

 Neobsahujú kovy, využívajú sa v stavebníctve, ako obklady, sochársky kameň, náhrobné kamene, obrubníky, výroba vápna a cementu, skla... Z niektorých sa získavá energia (energetické suroviny) - ropa, uhlie, zemný plyn, rádioaktívne suroviny.

Štrk - využíva sa na stavebné účelyPiesok - využíva sa na stavebné účelyMramorová stavbaŽulový pomníkVápenec - výroba vápna a cementuKaolinit (kaolín) - výroba porcelánu, keramiky, obkladačiek...PorcelánÍlPálené tehly sa vyrábajú z ílovitej hlinySadrovec - výroba sadryKremičitý piesok (sklársky)Sklo sa vyrába z kremičitého pieskuMagnezit - výroba žiaruvzdorných materiálov

Výroba skla


Energetické suroviny

Získavame z nich využiteľnú energiu.

RopaUhlieHoriaci zemný plynUraninit - ruda uránu

Cesta zemného plynu


E-učebnice facebook like & comments

Zdroje informácii, textov a obrázkov k učivu

Zdroje textov a informácií k učivu:

http://sk.wikipedia.org/wiki/Nerastné_suroviny 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Ruda 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Nerudy

https://cs.wikipedia.org/wiki/Surovina

http://en.wikipedia.org/wiki/Raw_materials

Texty sú dostupné za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.

Zdroje použitých obrázkov v učive:

Geologická mapa Európy: Eric Gaba, Wikimedia Commons user Sting [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

V bani: By myself (User:Piotrus) (Self-photographed) [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Ropná plošina: By Divulgação Petrobras / ABr (Agência Brasil [1]) [CC BY 3.0 br], via Wikimedia Commons

Magnetit: By Archaeodontosaurus (Vlastné dielo) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Galenit: By Ra'ike (see also: de:Benutzer:Ra'ike) (Vlastné dielo) [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons

Sfalerit: Rob Lavinsky, iRocks.com – CC-BY-SA-3.0 [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Bauxit: By Martina Grosty (Vlastné dielo) [CC BY 3.0], via Wikimedia Commons

Štrk: By Stan Zurek (Own work) [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC BY-SA 2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons

Piesok: I, Daniel Schwen [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC BY-SA 2.5], via Wikimedia Commons

Mramor: By AroundTheGlobe (Swaminarayan Sampraday [1]) [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons

Žula: Photo by Tom Oates, 2009 [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Vápenec: By User:Tigerente (Own work) [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC BY 2.5], via Wikimedia Commons

Kaolín: By GOKLuLe 盧樂 (Vlastné dielo) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Porcelán: Hallwyl Museum / Jens Mohr / CC BY-SA [CC BY-SA 3.0 or Public domain], via Wikimedia Commons

Íl: By Siim Sepp [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons

Tehly: By Kozuch (Own work) [CC BY-SA 3.0 or GFDL], via Wikimedia Commons

Sadrovec: By Lysippos (Vlastné dielo) [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Sklársky piesok: By Daniel Ventura (Vlastné dielo) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Sklo: I, Manfred Heyde [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC BY-SA 2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons

Magnezit: By Didier Descouens (Vlastné dielo) [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons

Ropa: Glasbruch2007 at en.wikipedia [CC BY-SA 3.0 or GFDL], from Wikimedia Commons

Uhlie: Evelyn Simak [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Zemný plyn: By sfllaw [CC-BY-SA-2.0], via Wikimedia Commons

Uraninit: Rob Lavinsky, iRocks.com – CC-BY-SA-3.0 [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons