Skip navigation

Zemská kôra v pohybe

Výučba a učenie

Zemská kôra v pohybe 

Litosférické dosky sa pohybujú po plastickej časti zemského plášťa. Tento posun zapríčiňuje pohyb hmôt v zemskom plášti vplyvom teploty. Litosférické dosky sa približujú, vzďaľujú, podsúvajú, narážajú a pohybujú sa popri sebe.

Litosférické dosky

Na obrázku ↑ sú litosférické dosky a farebne je znázornený vek litosféry v miliónoch rokov. Čierne čiary ohraničené červenými plochami sú rifty - miesta vzniku oceánskej zemskej kôry.

Pohyb roztavených hmôt zapríčiňuje posúvanie litosférických dosiek

Na obrázku ↑ je znázornený pohyb roztavených hmôt, ktorý zapríčiňuje posúvanie litosférických dosiek.


Vzďaľovanie litosférických dosiek

Hlavne na dne Tichého, Atlantického a Indického oceána, ale aj východoafrická priekopová prepadlina a oblasť Červeného mora. Klesá tu zemská kôra až sa vytvorí prepadlina - rift. V riftoch vystupuje čadičová láva a tak vzniká nová zemská kôra. Formujú sa tu podmorské pohoria - oceánske chrbty.

Rozpad kontinentu, vznik riftu a oceánu

Výstup magmy v rifte a vznik oceánskeho chrbta


Približovanie litosférických dosiek

1. Pri strete oceánskej zemskej kôry a pevninskej zemskej kôry sa oceánska podsúva pod pevninskú. Vznikajú tu oceánske priekopy v ktorých zaniká oceánska zemská kôra. Opätovným vystúpením roztavených hmôt z podsunutej dosky vznikajú sopečné pohoria (Andy) alebo sopečné ostrovné oblúky (Filipíny).

Pohyb litosférických dosiek a jeho dôsledky

Popis obrázku:

 1. plastická časť zemského plášťa
 2. oceánska zemská kôra
 3. roztavené hmoty pod sopkou
 4. pevninská zemská kôra
 5. sopečné pohorie
 6. zaplavenie priekopovej prepadliny, neskôr vznik mora až oceánu
 7. oceánska priekopa
 8. rift
 9. oceánsky chrbát
 10. sopka
 11. oceánska priekopa
 12. sopečný ostrovný oblúk
 13. sopka
 14. priekopová prepadlina - miesto prasknutia litosférickej dosky a miesto vzďalovania nových dosiek

2. Pri strete dvoch dosiek s pevninskou zemskou kôrou dochádza k vyzdvihnutiu ich okrajov a vznikajú vrásnením pásmové pohoria (Himaláje).

 

Vrásnenie - stret dosiek s pevninskou zemskou kôrou
Tektonika litosférických platní

E-učebnice facebook like & comments

Zdroje informácii, textov a obrázkov k učivu

Zdroje textov a informácií k učivu:

http://sk.wikipedia.org/wiki/Litosféra

http://sk.wikipedia.org/wiki/Tektonické_platne

http://sk.wikipedia.org/wiki/Platňová_tektonika

http://en.wikipedia.org/wiki/Lithosphere

http://en.wikipedia.org/wiki/Plate_tectonic_theory

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_tectonic_plates

Texty sú dostupné za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.

Zdroje použitých obrázkov v učive:

Litosférické dosky: By NOAA [Public domain], via Wikimedia Commons

Pohyb roztavených hmôt: By Oceanic_spreading.svg: aftershockpivotderivative work: Aftershockpivot (Oceanic_spreading.svg) [CC BY-SA 3.0 or GFDL], via Wikimedia Commons

Rozpad kontinentu: By Ocean-birth_hg.png: Hannes Grobe, Alfred Wegener Institute for Polar and Marine Research, vectorised by User:Lichtspielderivative work: Lichtspiel (Ocean-birth_hg.png) [CC BY-SA 2.5], via Wikimedia Commons

Výstup magmy v rifte: By USGS [Public domain], via Wikimedia Commons

Pohyb dosiek a jeho dôsledky: By USGS/USGov, modified by Eurico Zimbres [Public domain], via Wikimedia Commons

Vrásnenie: Maros [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC BY-SA 2.5], via Wikimedia Commons