"Ak sa učíš preto, aby si si zapamätal, zabudneš.
Ak sa učíš preto, aby si porozumel, zapamätáš si. "

E-learning

E-LEARNING

S rozvojom informačných technológii sa menia aj formy vzdelávania. Jednou z najnovších metód je e-learning. Je určený pre všetkých, ktorí chcú vzdelávať moderne a efektívne s použitím najnovších technológii - počítačov, tabletov, mobilov, interaktívnych tabúľ... Využitie je mnohostranné od e-learningových učebníc pre školský vzdelávací program, cez štátny vzdelávací program, po vzdelávací a školiaci e-learningový program vo firmách.

Čo je e-learning?

E-learning je vzdelávací proces využívajúci informačné a komunikačné technológie na riadenie štúdia, tvorbu kurzov, distribúciu štúdijného obsahu, komunikáciu medzi študentmi a pedagógmi. Zjednodušene povedané e-learning je výučba s využitím výpočtovej techniky (všetky druhy počítačov ale aj mobilných telefónov, tabletov...) a internetu. Využíva multimediálne prvky - prezentácie a texty s odkazmi, animované sekvencie, video snímky, testy, elektronické modely procesov... V systéme pre riadenie štúdia e-learning zahŕňa teóriu a výskum, ale aj akýkoľvek vzdelávací proces v ktorom sú v súlade s etickými princípmi používané informačné a komunikačné technológie pracujúce s dátami v elektronickej podobe. Spôsob využívania prostriedkov IKT a dostupnosť učebných materiálov sú závislé predovšetkým na vzdelávacích cieľoch a obsahu, charakteru vzdelávacieho prostredia, potrebách a možnostiach všetkých aktérov vzdelávacieho procesu.

 


© E-učebnicewww.welp.sk www.e-ucebnice.skwelp@welp.sk

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.

welp.sk - tvorba www stránok, e-learning, foto, fotenie. Páči sa Vám táto učebnica? Máte pripomienky? Našli ste chyby alebo nedostatky? Chcete podobnú učebnicu podľa Vášho obsahu vzdelávania? Chceli by ste tu mať reklamu?... Napíšte nám!