GameLeader.cz

Doplňovačka

Ikona iDevice Doplňovačka - poznávanie prírody
Doplň chýbajúce slová!

Príroda

Príroda je všetko, okrem toho, čo vytvoril . Príroda je tvorená z .

Neživé prírodniny

prírodniny:

 • slnko
 • voda
 • vzduch
 • pôda
 • (živec, kremeň, diamant, krištáľ...)
 • (žula, čadič, štrk...).
Vlastnosti neživých prírodnín: nežijú, nerastú, nedýchajú, neprijímajú potravu, nerozmnožujú sa...

Živé prírodniny

Živé prírodniny ( ):

 • baktérie
 • huby
 • živočíchy
Vlastnosti živých prírodnín: príjem , dýchanie, rast, pohyb, rozmnožovanie, na podnety z okolia, hynutie.

Telo živých prírodnín tvoria látky (pochádzajúce zo živej prírody), ale aj anorganické látky (pochádzajúce z neživej prírody). Organické látky vznikajú z látok. Neživá príroda poskytuje živým prírodninám látky a . Organizmy čerpajú z prostredia látky a energiu pre život a prispôsobujú sa podmienkam .

Pozorovanie

Pozorovanie je skúmanie prírody bez určitého . Vyžaduje trpezlivosť, sústredenosť a vnímavosť.

Čím pozorujeme prírodu?

 • oko – rastliny a ich časti, hmyz, zvieratá...
 • lupa – menší hmyz, detaily častí tiel...
 • – veľmi drobné organizmy, drobné detaily tiel organizmov...
 • – vzdialené rastliny a organizmy

Pokus

Pokus je skúmanie prírody podľa určitého . Môže byť krátkodobý, alebo dlhodobý.

Mikroskop a mikroskopovanie

Mikroskop je optický prístroj, ktorým pozorujeme drobulinké predmety a ich častí pri určitom zväčšení. Zväčšenie = zväčšenie okuláru x zväčšenie . Hodnoty zväčšenia sú na nich uvedené číslom.

Mikroskopický je predmet pripravený na pozorovanie. Preparátom môže byť veľmi tenký plátok prírodniny, pokožka, peľ, kvapka vody z rybníka...

Ako postupovať pri práci s mikroskopom?

 1. Pripravíme mikroskop, zdroj a preparát.
 2. Vložíme na stolček mikroskopu.
 3. Nastavíme objektív čo k preparátu (pozeráme z boku).
 4. Pozeráme do okulára a zaostrujeme tak, aby sa objektív od preparátu.
 5. Pozorujeme zaostrený predmet.
 6. Zakreslíme alebo odfotíme čo vidíme, poznačíme si hodnotu zväčšenia

Ako pripravíme mikroskopický preparát?

 1. Kvapneme vodu na sklíčko.
 2. Vložíme pozorovaný predmet, prípadne ho vyrovnáme.
 3. Priklopíme sklíčko, najskôr jenou hranou a potom ho opatrne spustíme. Takto sa nám vytvorí len minimum bubliniek.
 4. Zvyšok vody odsajeme.
 5. Po pozorovaní sklíčka (prípadne ostatné predmety) očistíme.

Tomášovský výhľad v Slovenskom raji
By Honza Groh (Jagro) (Own work) [GFDL or CC-BY-3.0], via Wikimedia Commons

  

Odporúčané hodnotenie doplňovačky

Percento správnych odpovedí (%) Známka
100 - 90 1
89 - 75 2
74 - 50 3
49 - 21 4
20 - 0 5

Ako vypočítať percento (%) správnych odpovedí?
Percento správnych odpovedí (%) = (počet správnych odpovedí / celkový počet odpovedí) x 100

 

Príklad:

Zadanie

Správnych odpovedí bolo 10.

Celkový počet odpovedí bol 20.

Percento správnych odpovedí = ? %

Výpočet

Percento správnych odpovedí = (10 / 20) * 100

Percento správnych odpovedí = (0,5) * 100

Percento správnych odpovedí = 50 %

Výsledná známka: 3

Ikona prostriedku iDevice Google vyhľadávanie


Google


vyhľadávanie

Ikona prostriedku iDevice E-učebnice » komentáre

Facebook komentáre k E-učebniciam

komentárov k e-učebniciam.sk ☺


© www.welp.sk - tvorba www stránok, e-learning, fotografovanie. Páči sa Vám táto učebnica? Máte pripomienky? Našli ste chyby alebo nedostatky? Chcete podobnú učebnicu podľa Vášho obsahu vzdelávania? Chceli by ste tu mať reklamu?... Napíšte nám: welp@welp.sk

© E-učebnicewww.welp.sk www.e-ucebnice.skwelp@welp.sk

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.