GameLeader.cz

Doplňovačka

Ikona iDevice Doplňovačka - ekosystém vôd
Doplň do rámčekov chýbajúce slová!

Ekosystém vôd je tvorený vodným prostredím spolu s ostatnými neživými zložkami prostredia a žijúcimi v danom ekosystéme. Vo vodnom žije množstvo druhov a živočíchov. Závisia od zložiek prostredia. Organizmy tvoria zložité potravové až siete. poskytujú potravu, kyslík aj úkryt živočíchom. V dobre fungujúcom vodnom ekosystéme je zachovaná biologická (optimálny stav jedincov a druhov organizmov). Zmeny neživých zložiek prostredia vplývajú aj na organizmov. Najviac ovplyvňuje vodné spoločenstvá činnosť a prostredia.

Potravový

Potravová vyjadruje zložité potravové

Zložité potravové vzťahy v ekosystéme
By Matthew C. Perry [Public domain or Public domain], via Wikimedia Commons

vôd

Znečistená voda
By Traumrune (Vlastné dielo) [GFDL or CC-BY-SA-3.0-2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons

Znečistenie vôd
By Tom Thiel (Flickr: Autumn Tyres) [CC-BY-2.0], via Wikimedia Commons

Znečistenie vôd
By Jamain (Vlastné dielo) [GFDL or CC-BY-SA-3.0-2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons

  

Odporúčané hodnotenie doplňovačky

Percento správnych odpovedí (%) Známka
100 - 90 1
89 - 75 2
74 - 50 3
49 - 21 4
20 - 0 5

Ako vypočítať percento (%) správnych odpovedí?
Percento správnych odpovedí (%) = (počet správnych odpovedí / celkový počet odpovedí) x 100

 

Príklad:

Zadanie

Správnych odpovedí bolo 10.

Celkový počet odpovedí bol 20.

Percento správnych odpovedí = ? %

Výpočet

Percento správnych odpovedí = (10 / 20) * 100

Percento správnych odpovedí = (0,5) * 100

Percento správnych odpovedí = 50 %

Výsledná známka: 3

Ikona prostriedku iDevice Google vyhľadávanie


Google


vyhľadávanie

Ikona prostriedku iDevice E-učebnice » komentáre

Facebook komentáre k E-učebniciam

komentárov k e-učebniciam.sk ☺


© www.welp.sk - tvorba www stránok, e-learning, fotografovanie. Páči sa Vám táto učebnica? Máte pripomienky? Našli ste chyby alebo nedostatky? Chcete podobnú učebnicu podľa Vášho obsahu vzdelávania? Chceli by ste tu mať reklamu?... Napíšte nám: welp@welp.sk

© E-učebnicewww.welp.sk www.e-ucebnice.skwelp@welp.sk

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.